somnus nr 2_2020

Slik rengjør du masken:

Fortsetter på neste side

Å vaske fuktekammer og maske skal være en del av morgenrutinen din. Sunlightsåpe eller f.eks. zalo er fint. Bla om og få vaskeråd for maske og slange.

han kommer med noen fine råd, og det er derfor jeg har lyst til å trekke frem akkurat den saken. Det han skriver, er at det er viktig å vaske hender og ansikt godt før man legger seg. Han råder også til å unngå alko- hol om kvelden fordi det øker risiko- en for å få sekrét ned lungene. Og til slutt understreker han nødvendighe- ten av å rengjøre CPAP-en sin vel så mye som man gjør til vanlig, fortel- ler Harald Hrubos-Strøm. Han vil ikke gi noe ekstra råd om å koke vannet til fukteren på CPAP-en.

Det er ingen beviser for at kokingen har noe å bety. Derimot anbefaler han å sove på eget rom hvis du eller den du deler soverom med, har symptomer på forkjølelse eller influensa. Det skyldes faren for aerosoler. – Det er også holdepunkter for å anbefale saltvannskylling ved alle

typer øvre luftveisinfeksjon, sier han. – Hvis en av dere har luftveissymp- tomer, bør dere kanskje sove på eget rom. Samtidig er det viktig å under- streke at søvnapnépasienter som har nytte av maskinen sin, skal fortsette å bruke den, sier Hrubos-Strøm.

ResMed International har en nettside med mange spørsmål og svar om CPAP og corona. Den kan du lese her: https://www.resmed.co.uk/patient/get-support/covid-19/

15

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter