somnus nr 2_2020

KORONA

video Legemøte på ble brått populært H un var godt i gangmed åmøte hypersomni- pasientene på skjermen. – Nå har det plutselig gåttmye kjappere, sierMichaela D. Gjerstad.

Slik ser det ut når Michaela D. Gjerstad tar imot pasien- tene på helsenett.

Jeg bruker ikke dette for nye pasien- ter, forteller hun. Helsevesenet i Norge har sin egen løsning for digitale møter mellom lege og pasient. Norsk Helsenett leverer løsningen – samme statssel- skap som leverer e-resepter, Helsenorge.no og kjernejour-nalen. – Kravene til personvern er tilfreds- stillende. Jeg kan låse samtalen slik at ingen kan komme inn uten at jeg gir tilgang, understreker Michaela D. Gjerstad. Retningslinjene fastslår at en konsultasjon må kjøres med video. Bare stemme har mindre for seg. Og så synes hun altså at det er en nyttig løsning, mest der hun kjenner pasienten fra før. Nyttig med hypersomni – Så kommer det veldig an på diag- nosene, sier Gjerstad, som også er ekspert på parkinson. – Spesielt hypersomnipasienter liker

at de ikke trenger å komme inn hit, forteller hun. Det kan tilpasses hver enkelt, men hun prøver å ha én kon- sultasjon på video og den neste fysisk hvis det lar seg gjøre. Får hjelp Pasienter som ikke er spesielt data- kyndige, kan få hjelp av familie. – Alle klarer det kanskje ikke alene, men ofte er det nyttig for konsulta- sjonen at familien er med. Men det må alltid være med samtykke fra pasienten, understreker hun. Gjerstad har søvnpasienter fra hele landet, men det er først og fremst Rogaland hun arbeider med. – Det gode med Norsk Helsenett er at det går bra på tvers av kommune- grenser. De er ofte et problem ellers. Det finnes forskjellige plattformer, men dette er den som er godkjent for pasientkonsultasjoner, forteller hun.

T ekst og foto: Georg Mathisen

Hun er overlege på Stavanger univer- sitetssjukehus og ekspert på søvn. Da koronaen stengte Norge, var hun godt i gang med forsøkene med å møte pasientene på skjermen i stedet for at alle måtte være avhengige av å – Før koronaen var dette på test- stadiet, forteller hun. Bare for noen måneder siden var mange skeptiske til å møte legen på nett, akkurat som de var skeptiske til å møte kolleger og forretningsforbindelser i nett- møter. Så skiftet det plutselig. – Det er det ene positive med koro- naen: Den har brakt oss mye lenger frem. Det som tok mye mer tid før, er lettere å akseptere nå. – Man må jo bruke dette varsomt. komme til sykehuset. Skiftet plutselig

‘’ 20

Det er det ene positive med koronaen: Den har bragt oss mye lenger frem. Michaela D. Gjerstad.

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter