somnus nr 2_2020

Et medlemsregister for en pasientorganisasjon kan ikke være åpent. Derfor har Marit Aschehoug måttet ta organisa- sjonens PC med seg hjem til kjøkkenbordet, der den deler plass med hennes private PC og rosemalingsprosjektene. (Foto: Sverre Esmark)

års jubileum, årsmøte, mestringshelg og ledsagerweekend. Alt måtte avly- ses på få dager. Det blir ikke arran- gert mestringshelg før i mai 2021, man vil ikke risikere at smitte sprer seg i en risikogruppe som søvnpasi- enter. – Det var mye arbeid å få avlyst alt, men heldigvis får vi ingen ekstra reg- ning fra Soria Moria. Avlyst ble også turen til USA for de ni norske søvn- pasientene med familie som er med i et forskningsprosjekt på Stanford uni- versitetet i San Francisco. De som ble syke etter vaksinen i 2009 skal ta blodprøver i laboratoriet der. Det skal også familiemedlemmer som tålte svineinfluensavaksinen bedre enn

dem selv. Forskere ønsker å se på helt ferske hvite blodlegemer hos de som ble syke av vaksinen, og de som ikke ble det. Nå er det kun én person som reiser i foreningen – det er Marit som av og til må til kontoret på Lørenskog for å bruke skanner og kopimaskin. – Det eneste jeg ikke kan gjøre hjem- mefra, er å skanne dokumentene, og da blir det noen sene kvelder i Lørenskog når de andre på kontoret har gått hjem, sier hun. Aldri kjedelig Mens de fleste synes at koronakaran- tene er i overkant kjedelig, bedyrer Marit at hun aldri arvet det genet.

Hun må gjøre noe, og lager arbeids- lister kvelden før slik at dagen knapt nok gir pustepauser. I tillegg til alt det andre, startet hun et nytt prosjekt i korona-dugnadens ånd. – Jeg skjønte fort at grunnen til at myndighetene ikke anbefaler masker, er at de vil forbeholde maskene til helsepersonell. Derfor startet jeg med å sy masker og dele dem ut til venner og bekjente. Det er blitt over 300 masker, og jeg samarbeider med tidli- gere leder i Søvnforeningen, Inger- Johanne Serrano, om konseptet med «geriljabroderi». Hun broderer mun- tre sitater og blomster, jeg syr. Sånn går dagene.

31

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter