somnus nr 2_2020

Bare en pakke piller av gangen! Apotekene skal kun utlevere

Tidl. komm. Hvile

Jobb- forhold Skaft

Vente- rekke

Venne- løs

Mono- tont

en pakke reseptfritt lege- middel av gangen. For å sikre at alle får tak i de legemidlene de trenger, har Legemiddelverket bestemt at apotekene kun kan levere ut én pakke reseptfritt lege- middel om gangen. Dette gjelder utlevering til helseperso- nell og enkeltpasienter, ikke sykehus og sykehjem. Fra før er det begrensninger på uttak av alle reseptbelag- te legemidler. Råd til pasient: Utlevering av reseptfrie legemidler begrenses til én pakke per type legemiddel (virkestoff). Vis solidaritet - ikke kjøp mer enn du trenger! (Kilde: Legemiddelverket) Nye stoffer på narkotikalisten Fredag 22. mai ble 11 nye stoffer oppført på narkotikalis- ten. Følgende stoffer er oppført:  10 stoffer oppføres i narkotikalisten som følge av ved- tak i FNs narkotikakommisjon: ADB-FUBINACA, FUB-AMB, CUMYL-4CN-BINACA, ADB-CHMINACA, AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4F-MDMB-BINACA, flualprazolam og etizolam  1 stoff oppføres med konkret kjemisk navn; crotonyl- fentanyl. Dette stoffet er allerede omfattet av en stoff- gruppe i narkotikalisten.  I tillegg ble 10 stoffer som fra før var nasjonalt regu- lert i Norge, ført opp med internasjonal regulering etter vedtak i FNs narkotikakommisjon. Dette gjelder stoffene metoksyacetylfentanyl,, syklopropylfentanyl, N-etylpenty- lon, 2-fluorfentanyl, 4-fluorbutyrfentanyl, valerylfentanyl, DOC, 4-CMC, N-etylheksedron og -PHP (Kilde: Legemiddelverket)

Monty Python- figur

Giret Legiti- masjon

Fottøy

Lens! Kjøkken- redskap

Hår- erstat- ningen

Naboer Stress

Espen Lind

Stam- moren Gnager

Slette

Herme Gresk bokstav

Sanse- organet Fra

Svensk kaffe- pause

Bekref- telsen Diagnose

Kraft- uttrykk

KRYZZZORD Løsningen på forrige kryssord i SOMNUS nr 1 var «god natt.» Vinneren ble Inger Johanne Almaas i Trondheim. Fem FLAX-lodd kommer i posten om en stund. Løsningsordet sendes til bladetsomnus@gmail.com, så er du med i trekningen.

god rutine som vasker CPAP-en ofte og grundig? Det gikk slett ikke verst. Jeg skrubbet, var- met og eddikifiserte etter alle kunstens regler, oftere enn noen gang. Uten at jeg kommer til å påstå at det var CPAP-vask som var den nye hobbyen som fikk meg gjennom koronakarantenene. Med tiden slapp jeg ut igjen. Første natten på hotell var en god opplevelse. Men opp- vaskbørste og andre vaskesaker? De ble liggende igjen hjemme. Første utenlandstur tok jeg til den eneste flyplassen i Storbritannia som det var mulig å fly direkte til. Britene har nemlig vært både strengere og mer bekymret enn nordmenn flest. En mellomlanding i et tre- djeland, det ville blitt for mye av det gode. Fullt klesskift på flyplassen, klærne i sin egen pose og rett i vaskemaskinen, det ble det uansett.

Det skumleste med disse korona-reisere- glene (selvsagt bortsett fra ekstremister i begge retninger som ryker i tottene på hverandre i krangelen om avstander og munnbind) er at jeg har begynt å sende CPAP-en i innsjekket bagasje igjen. Jeg gidder ikke å krangle i en tid der flyselska- pene forlanger at alle skal ha mindre hånd- bagasje enn vanlig. Så langt har jeg fått den igjen på bagasjebåndet hver gang. Og så er det litt moro med disse munnbin- dene, da. Mange land påbyr munnbind. Norge fraråder munnbind. SAS og Widerøe kaster av passasjerer som ikke har munnbind (forhåpentligvis før flyet letter). Norwegian hopper fra det ene til det andre. Det er kanskje vanskelig å holde seg frisk. Men det er sannelig vanskeligere å følge reglene. Georg Mathisen

het og må ta oppvasken selv. Det er ille nok å ta en hel oppvask med en fille eller et pusseskinn og en svamp og samtidig ha igjen litt hud på fingrene når man er ferdig. Enda verre blir det hvis man må komme til i en og annen util- gjengelig krok. Det må man når man har CPAP med fukter. Jeg vet ikke med andre, men jeg er i hvert fall ikke utstyrt med fingre som kommer til slike steder. Det trengs en vanlig oppvaskbørste og en tann- børste, flaskebørste eller noe lignende. Og slikt er ikke standardutrustning i en leilig- het i Paris eller Rio, kan jeg avsløre. Dermed burde jeg gjort det til en vane å ha med børstearsenalet mitt på tur. Det har jeg ikke gjort. Hva bedre, da, når man er innestengt og ikke får lov av staten til å krysse bekken bak låven med mindre man er sikker på å unngå andre mennesker, enn å sørge for en

35

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter