somnus nr 2_2020

ÅRSMØTE

Årsmøte via Zoom på nettet

Styrets årsberetning for 2019 ble godkjent. Sekretæren gjorde opp- merksom på at den på et vanlig års- møte ville blitt presentert som en powerpointpresentasjon med bilder og presentasjon av alle arrangemen- Regnskap og ren revisorerklæring var sendt ut til alle medlemmer på for- hånd. Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på 13.757 kroner. Det var på forhånd sendt inn to kom- mentarer til regnskapet/notene. ter i 2019. Det blir neste år. Regnskapet ble godkjent. Feil årstall i overskriften på notene. Det rettes. Spørsmål om differanse på 350 kr i note 6 i forhold til balansen. Regnskapsfører svarer at differansen er på konto 2900 som forskudd fra medlem på 350 kroner for kontingent 2020 betalt i 2019.

på årsmøtet, kopi av forskrift om digitale årsmøter samt kopi av ved- tektenes paragrafer om årsmøter. Styreleder Pål Stensaas ledet møtet. Etter påmelding via Google kalender til Zoom-møtet var det 19 påmeldt og 21 medlemmer logget seg på. Regnskapsfører hadde mottatt seks forhåndsstemmer. Antall stemme- berettigede pålogget pluss forhånds- stemmer var 27. Innkallingen ble godkjent. Pål Stensaas ble valgt til ordstyrer. Marit Aschehoug ble valgt til å føre protokollen med Torunn Figenschou som backup. Rita Hammer og Janiche Henden ble valgt til å under- tegne protokollen. Torunn Figenschou og regnskapsfører Oddveig Thoresen ble valg til telle- korps. Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Årsmøtet fant sted tirsdag 26. mai via videoplattformen Zoom. Innkalling med alle sakspapirer ble sendt til alle medlemmer som hadde betalt kontingent pr 6. mai 2020. Innkallingen ble sendt 6. mai 2020. Innkalling med sakspapirer ble sendt med papirbrev til de medlemmer som ikke har epost, eller har reservert seg mot epost. I brevet lå også en anonym stemmeseddel og en ferdig frankert returkonvolutt adressert til regnskapsfører Oddveig Thoresen. Innkalling med sakspapirer ble sendt med epost til resten av medlemmene. Alle sakspapirer lå med som vedlegg i eposten. I tillegg til sakspapirene fikk med- lemmene også tilsendt en forklaring

Årsmøtet ble avviklet i møterommet i Solheimveien på Lørenskog. Det var forskriftsmessig avstand mellom styre- leder Pål Stensaas med klubbe, sekretær Marit Aschehoug og backup protokollfører Torunn Figenschou. Regnskapsfører Oddveig Thoresen var også tilstede siden hun var mottager for stemmesedler. Hun har også tatt dette bildet.

36

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter