somnus nr 2_2020

webinarer til kontoret. Podcast: Marita foreslo å starte en podcast som gis ut regelmes- sig og med søvn som tema i alle mulige innfallsvinkler, med gjes- ter. En del praktiske detaljer må avklares samt den tekniske løs- ningen. Det må lages et budsjett og en bemanningsplan og en temaplan. Styret synes dette er gode ideer som må følges opp. Nord-Norge turné i høst Søvnforeningen hadde satt opp en ambisiøs møteplan både for våren 2020 og høsten 2020. Smittesituasjonen satte en stop- per for det. Det var enighet om at vi må se an situasjonen og forholde oss til helsemyndighe- tens anbefalinger om møter og grenser for antall mennesker. Harstad og Kirkenes har høy prio- ritet. Det samme har Gjøvik. Det kan inviteres til møter på relativt kort varsel. Narcolepsy Day i september Pål orienterte om innspill fra Per Egil Hesla. Det var enighet om å markere dagen i september med et webinar med tema narkolepsi. Knut sørger for at Søvnforeningen er med i nettver- ket og Pål holder kontakten med dem. Mestringshelgen neste år Dagene blir 7. 8. og 9. mai. Det faglige programmet blir omtrent som det vi hadde satt opp for april 2020. Det blir ingen stor jubileumsfeiring, men Pål har leid inn Louis Jacoby og et flott kor. Jacoby vil også holde et foredrag om sin søvnapné. Eventuelt: Søvnkursene på Haukeland er i gang igjen etter smittestengning. Arild bistår en pasient med komplekse utfordringer i sitt område. Neste styremøte blir i september. Halvårsresultat sendes styret i juli.

Å føle seg riktig dum

z

e

Av og til tror folk rundt meg at jeg er mye flinkere

med datateknologi enn jeg virkelig er. Derfor fikk jeg ansvar for å arrangere digitalt årsmøte på Zoom. Alle snakker om Zoom. Lettvint og greit. Det finnes en hendig gratis versjon, og jeg lastet ned programvaren og tenkte at dette går fint! Det viste seg at gratisversjonen bare dekket 10 deltagere i en halvtime. Det går ikke når vi skal invitere alle medlemmene til videomøte og vi ikke vet hvor lenge det varer. Derfor måtte vi kjøpe PRO-versjonen. De tilbød også en webinar-modul. Webinar en kjempemoderne og alle driver med det om dagen. Så også Søvnforeningen. Vi kjøpte den. Årsmøtet ble gjennomført som et Zoom-møte. Jeg greide å invitere medlemmene – to ganger. Da dagen for årsmøtet kom, var skuldrene høye og nervene i helspenn. Ville dette gå bra? Jeg fiklet for å få det til, men plutselig deiset det inn bilder og kon- takt med medlemmer. Til slutt var vi 22 små videofirkanter med medlemmer på skjermen og styreleder loset oss gjennom sakene. Jeg ble etter hvert så vilter, at jeg greide å dele årsmøtepapirene på skjermen, så alle kunne se dem. Hovmot står for fall. Jeg tenkte at nå var det på tide å lage webi- nar – om reise-CPAP før sommeren. Mail ble sendt både til ResMed og Philips om at Søvnforeningen var i forkant av tekno- logien og ønsket å lage webinar om ferie med CPAP. Begge ble veldig begeistret. Heldigvis har vi et medlem som tilbød seg å hjelpe til. Velsigne henne! – Vi måtte kjøpe webcam for å få litt kvalitet på webinaret, sa hun. Det var lettere sagt enn gjort. Webkamera er mangelvare for tiden. Alle skal ha videomøter og trenger webkamera. Via kontakter fikk vi høre at en butikk på Gran på Hadeland hadde ett kamera til salgs. Det var bare å hive seg i bilen og sikre Søvnforeningen alt vi trengte for å være skikkelig digitale. Så oppdaget vi at ZOOM webinarmodulen var laget for å invitere folk til en videomøte online – live! Vi skjønte at vi måtte lage en video som vi kan legge ut lenke til. Vi ble enige om å lage en prøvevideo om vask og stell av masker og CPAP i disse smittetider. Først skulle det nye kameraet testes. Vi fikk det til en gang! Så gikk det i svart og nektet å samarbeide. Vi endte med å lage en veldig amatørmessig amatørvideo med mobil som hjelperen passet på mens jeg demonstrerte vask av maske og fuktekammer etter beste evne. Den la jeg ut på Youtube og den har ingen visninger pr i dag. Nå har jeg hatt spesialundervisning i bruk og gjenfinning av web- kamera og er klar til nye opptak. Hildrande du! Læringskurven er bratt! Marit Ascehoug

39

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter