somnus nr 2_2020

F olk flest vil ha sommertid året rundt, men det er slett ikke det beste for søvn og helse. Egentlig skulle Norge ha vært delt inn i to eller tre tidssoner.

verre for søvn og helse Sommertid -

mertid året rundt og for hva EU kom- mer til å vedta. For helse og søvn er det best med standardtid – eller vin- tertid, om du vil – hele året. De som har svart på undersøkelsen, har nok svart ut fra hva de synes er mest behagelig – lange, lyse kvelder, for eksempel. Men her er det ikke slik at det du selv føler at er best, faktisk er det. Det beste for døgnrytmen er at solen står midt på himmelen midt på dagen, konstaterer Bjorvatn. – B-mennesker vil ha mer lys om kvelden fordi de er mest våkne da, men det vil bare forsterke rytmen og gjøre dem til enda mer B-mennesker. De velger det som forsterker sin egen preferanse i stedet for det som hjel- per dem, sier han. Biologi og ulykker Han viser til kollega Till Roenneberg, professor på Ludwig Maximillian- universitetet i München. – Sommertid har alltid vært en poli- tisk diskusjon, men vi er nødt til å

diskutere biologien som henger sam- men med disse diskusjonene, skriver han i tidsskriftet Frontiers in Physiology. – Med sommertid endrer vi ikke bare tiden – vi endrer den sosiale klokken. Dagene blir ikke lenger; vi kommer bare hjem fra arbeidet tidligere, peker Roenneberg på. Han forklarer hvordan overgangen til sommertid om våren fører til at vi sover mindre, at tenåringer er trøttere om dagen, at det skjer flere ulykker og at hjerteinfarkt, slag og spontana- borter øker. Samtidig reagerer aksje- markedene sterkere enn normalt, noe som kan bety flere hundre milliarder kroner tapt. Norge i flere tidssoner Forskning taler sterkt imot å skifte mellom standardtid og sommertid, og enda sterkere imot sommertid hele året, ifølge Till Roenneberg. Både han og Bjørn Bjorvatn trekker også frem at mange land uansett kommer skjevt ut: De har valgt en

Tekst og foto: Georg Mathisen

Bare mellom Oslo og Bergen er det 20 minutters forskjell på hvor mye klokken egentlig er, forklarer Bjørn Bjorvatn. Professoren og senterlederen gjorde fjorårets undersøkelse av hva folk mener om ordningen med sommertid, sammen med kollegene ved Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetanse for søvnsykdommer. Nå publiserer de snart nye funn som ser på om meningene er forskjellige avhengig av om du er A- eller B- menneske og hvor i landet du bor. Foretrekker fast tid 45 000 svarte på spørsmålene om sommertid, og nesten åtte av ti fore- trekker at hele ordningen fjernes. Hvis det skjer, mener 62 prosent – nesten en av tre – at Norge bør over på sommertid hele året. Bjorvatn er bekymret både for som-

8

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter