somnus nr 2_2020

Sommertid er en arbeids- tidsordning. Vil du ha lenger kvelder om somme- ren, er det bare å begyn- ne tidligere på arbeid, konstaterer Till Roenneberg.

tidssone som passer sammen med nabolandene, ikke en som passer med naturen og døgnrytmen. Lengst vest i Spania, for eksempel, viser klokken 12 – men målt etter solen på himmelen skulle den egentlig vært 10.30 om vinteren og bare 9.30 om sommeren. Hele Norge er plassert i samme tidssone. Men etter den reelle tiden – det vil si hvor solen står på himmelen – er det nesten to timers forskjell mellom Stad og Vardø. – Øst-Finnmark er lenger øst enn Istanbul, minner Bjorvatn om. Han er bekymret for at EU skal la hvert enkelt land velge tidssone og at land på samme lengdegrad kan havne i forskjellige tidssoner. Helse og vitenskap taler helt klart for at tiden som klokken viser, bør være mest mulig lik tiden som solen viser – det vil si at solen står høyest på himmelen og rett i sør når klokken viser tolv. Arbeidstid Løsningen er like enkel som den er upolitisk, argumenterer Till Roenneberg: – Sommertid er rett og slett en arbeidstidsordning. Det er ikke annet enn en beslutning om å gå på arbei- det eller skolen en time tidligere. Det er ikke en avgjørelse som verden, EU eller et land trenger å ta. Det er en avgjørelse som kan tas på arbeidsplassen. Alle som vil ha mer dagslys etter arbeidstid, kan overbe- vise kolleger og arbeidsgiver om at de kan få begynne tidligere på arbeid noen måneder i året, eller om å inn- føre større fleksibilitet for hver enkelt!

Det hjelper ikke at mange vil ha sommertid hele året – for søvn og helse er det best å ligge tettest mulig opp til soltiden, det vil si at klokken er tolv når solen står rett i sør, forklarer Bjørn Bjorvatn.

Fulle søvnkurs for medisinstudenter Leger kan lite om søvnmedisin, men nå er søvnkursene for medisinstudenter fulltegnet. – Studenter både fra Oslo og her i Bergen kan melde seg på et to ukers kurs. Det er ikke obligatorisk, men alle kan velge mellom ulike kurs og må ha to eller tre forskjellige i løpet av studiet, forteller Bjørn Bjorvatn. I Bergen har psykologistudentene hatt et slikt tilbud i flere år, men i år var første gangen at medisinstudentene fikk muligheten. – Det var fulltallig, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, sier han. Bjorvatn tror at kurset gjør at flere blir interesserte i søvn. – Det er viktig når vi ser relativt dårlig interesse for søvn- medisin blant leger, at vi skaper mer kunnskap blant nyutdannede, sier han.

9

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter