somnus nr 2_2020

E n enkel operasjon hjelper søvnapné- pasienter som ikke kan bruke CPAP. Men operasjonen er for dyr, så norske pasienter får den ikke.

Tekst og foto: Georg Mathisen Apné-behandling er for dyr

– Da vi begynte, kostet inngrepet 160 000 kroner. Nå har det sikkert gått opp til 200 000, sier Shashi Gulati. Han er øre-nese-hals-spesialist og seksjonsoverlege på Haukeland i Bergen. Der har han behandlet to pasienter med søvnapneens svar på en pacemaker – et enkelt apparat som bruker elektrisitet for å stimu- lere tungemuskulaturen til å holde luftveiene åpne. Stimulerer tungemusklene – Det er en metode som egentlig begynte for lenge siden, men i 2014 ble den godkjent i USA. Nå er det en etablert metode, men den er dyr. I andre deler av verden brukes den hvis du ikke kan bruke CPAP, sier Gulati. Hypoglossal nervestimulator, heter dingsen som opereres inn. «Nervus hypoglossus» er det latinske navnet på tungenerven. – Vi legger inn et implantat i brystet, under kragebenet, nesten som en pacemaker. Via den stimulerer vi nerven til tungemuskulaturen. Vi legger en elektrode rundt nerven og stimulerer muskulaturen slik at når vi sover, faller ikke tungen bak- over. Den trekkes frem slik at luft- passasjen bak den utvides og luft- veiene holdes åpne, forklarer han.

Seksjonsoverlege Shashi Gulati legger inn et implantat i brystet, under kragebenet, nesten som en pacemaker.

– Virker hver gang Ifølge Gulati fungerer stimulatoren hver gang: Den hindrer pustestopp, og den sliter ikke ut tungemusklene. De første ukene kan de bli litt ømme, men heller ikke langtidsstudier har funnet noen bivirkninger. I Norge måtte han gjøre mye for å bevise effekten før han fikk lov til å operere de to første pasientene. Det skjedde i november 2015: – Dette virker, og pasientene bruker dem hver natt, sier han. Ikke kode, ikke penger Men så kommer økonomi og byrå- krati og stopper hele behandlingen

for nye pasienter. For at noen skal kunne opereres, må nemlig det nor- ske systemet ha en egen kode for akkurat den operasjonen. – Vi har søkt om å få laget ny kode, men det har vi ikke fått. Dermed har vi et finansieringsproblem, fastslår Gulati. Det er ikke alle som egner seg for et slik hypoglossusimplantat. Det spørs hvor den ligger, tettheten som sørger for at de slutter å puste når de sover. – Da vi søkte, så vi kanskje behov for å operere fire pasienter per år i vår region. De som egner seg for kirurgi og som ikke kan bruke CPAP eller apnéskinner, sier Shashi Gulati.

10

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter