Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Olluf Pedersen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med ? Haandværk, er død 1748.

6. Marts

Rasmus Cirvardsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med borgerlig brug.

20.Dito

Johan Didrik Galle har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Uhrmager Profession, død.

Dito

Lauritz Svendsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Øl sal, død 1735.

Ar 1727 d. 20. Marts

Johan Horneman aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig med Kiøbmandshandel, død 1755.

d. 27. dito

Hans Svendsen aflagt sin borgelig ed og vil nære sig med brøggning og ?, død 1743.

d. 13. August

Olluf Pedersen Lelling aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Kiøbmandshandel, død 1757.

Aar 1728 d. 15. Januar

Johan Wilhelm Rohrman aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Mahler Profession, død.

Dito

Friderich Sørensen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Grofsmed Haandværk, borte.

d. 22. dito

Morten Andersen Fuge aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Kandestøberi Haandværk, død.

Dito

Hans Bierfhart aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Snedker Haandværk,1738 den 29 December opsagt sit Borgerskab at flytte her fra Byen til Svinnerup Mølle.

d. 22. Juli

Hans Jacob Rierlin aflagt sin borgelig ed og vil nære sig med Sadelmager Haandværk, død.

Dito

Gunder Andersen aflagt sin borgerlig ed og er aftakket Soldat, død.

Diderik Johansen aftakket Soldat har aflagt sin borgerlig ed, død.

10

Made with FlippingBook - Online magazine maker