Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Borgerskabsprotokol 1679-1844 1 Anno 1679 d. 28. Oktober

Prdr. Ingeborg Pottemager aflagt sin Borgerskabsed, og vil ernære sig af sit Haandværk, død d. 9. Marts 1732.

Aar 1685, den 7.Juli

Birte Ingeborg Hvrdør? Aflagt sin Borgerligtroskabsed, at ernære sig ved sit Haandværk, død 1749.

d. 23. December

Hans Hornemann aflagt sin borgerlige ed at nære sig af Købmandsskab, død 1732 d. 10. fbr., mad:Hornemann død 1730 d. 17. Maj.

Aar 1686 d. 14. September

Hans Pryds Hørmager aflagt sin borgerliged, at nære sig af hans Haandærk, d. 13 Marti tilladt atind Grilliinteriør.

Aar 1690 d. 12. Aug.

Jens Jensen Haand Skomager aflagt sin borgerlig ed, at nære sig af sit. Haandværk, død 1737 i Armod.

Aar 1691 d. 17. November

Mads Sørensen Fisker aflagt sin borgerlig ed, og vil nære sig af Fiskeri. Død 1738 pinsedag. Konen død i Aaret 1734 d. 12. Januar.

Ar 1693 d. 21. December

Hans Nielsen Maler frembaaren aflagt sin borgerlig ed, at vil nære sig af sit Haandværk, er død.

Aar 1694 d. 22. Febr.

Rasmus Bendtsen Skomager aflagt borgerskabs ed at nære sig ved sit Haandværk. Død 1735.

Aar 1696 d. 9. Januar

Christian Johan Brun, skrædder aflagt sin borgerskabs ed at nære sig af hans skrædder Brug. Død 1734 i Februar.

Anno 1696 d. 23. April

Rasmus Johnsen Sadelmager har aflagt sin borgerlig ed og nære sig af sit Haandværk. 1733 tilsagt at komme i Vartov og sin fløt.

1 Transskriberingen af borgerskabsprotokollen er udført af en frivillig ved NæstvedArkiverne. Spørgsmålstegn er sat ved ulæselige bogstaver/tegn.

1

d. 13. August

Niels Ibsen skomager aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, er død 1752.

d. 15. December

Ejnar Christensen, Handskemager aflagt sin borgerskabs ed at nære sig af sit Haandværk, er død 1750.

Anno 1699 d. 16. Febr.

Anders Jørgensen, Sadelmager aflagt sin borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk , hans Hustru død 1772.

Anno 1700 d. 5. Januar

Christen Andersen, Skomager aflagt sin Borgerskabs ed, at nære sig af sit Haandværk, død 1735.

d. 5. Februar

Peder Pedersen, Skipper aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk, er død.

Anno 1701 d. 17. Marts

Johan Johansen, Handskemager har aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk, 1733 d. 9. Maj Fattiggaarden.

d. 25. August

Oliver Hansen, Bødker erhvervet sit Borgerskab og vil ernære sig af sit Haandværk, død.

Anno 1702 d. 11. Maj

Irster Nielsen, Skrædder aflagt sin ed, at ernære sig af sit Haandværk, er død.

Anno 1703 d. 22. Januar

Hans Nielsen adresse frembaaen har aflagt sin Borgerskabs ed at nære sig af sit Haandvæk, død 1733 14. Maj.

Dito Steffen Hansen Pottemager sendt sin Borgerlig ed at vil nære sig af hans Haandværk.

Februar 1.

Benjamin Ginderic aflagde sin Borgerskabsed at vil nære sig af Kiøbmandshandel. Død.

21. December

Hans Christophersen, Snedker aflagt sin Borgerskabs ed og vil nære sig af sit Haandærk. Død.

Anno 1704 d. 7. Januar

Oluf Mathiassen, Feldbereder har aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af hans Handværk. Er død. D. 21. Februar

2

Peder Madsen, Træskomager aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af Træskomager Haandværk. Død 1732 15. Februar i Armod.

d. 28. dito

Erik Pederen aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af hans Uhrmager Haandværk. Død 1732 16. Febr. 1735 Konen.

Dito

Simon Simonsen, Bødker aflagt sin ed at vil nær sig af sit Haandværk, er død.

Dito

Christian Bertelsen Tamdrop, Farver aflagt sin Borger ed at vil nære sig af sin Profession, død i Juni 1735.

d. 21. December

Haagen Andersen, Feldbereder har aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af sit Haandværk, død.

Anno 1705 d. 9. Juli

Povel Nielsen, Skomager aflagt sin ed at nære sig af hans Haandværk, død.

Anno 1707 d 10.. Februar

Hans Nielsen Siønning, Snedker har aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk, er død.

D. 9. Maj

Morten Bruundsen, Kleinsmed har aflagt sin borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk, er død.

4. August

Lorentz Jacobsen aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Smaa borgerlig Næring, og lader foruden at være i Byens Taxt af 4 B, nyder Almisse, død.

27. Oktober

Ertman Hermansen, Grovsmed aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af hans Haandværk, se Ringrv. 1732

Anno 1707 d. 3. November

Søren Hansen Jyde aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig som en Daglønner, fattigertal.

Aar 1708 d. 22 Dito

Hans Hansen Puk aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Øltapperi, er død.

d. 13. December

Niels Nielsen Jyde har aflagt sin borgerlig ed, og vil nære sig af smaa borgerlig Næring, er død.

3

Aar 1709 d. 11. Juli

Wittus Andersen, Skomager har aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af sit Haandværk, død 1753.

d. 19. December

Erske Ollufsen sendt sin borgerskab og vil nære sig af Guldsmed Profesion, Aar 1731 er død.

Anno 1710 d. 22. Februar

Jacob Jensen aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Snedker Haandværk. Er død 1752.

d. 20. Marts

Hans Guldberg aflagt sin borgerlig ed og vil nær sig af Kiøbmandshandel, er død.

Dito

Hans Nielsen, Skrædder aflagt sin borgerlig ed at nære sig af sit Handværk, er død.

d. 24. Juli

Jens Jacobsen, Hattemager har aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af sit Haandværk, er død.

Dito

Christen Bang har aflagt sin borgerlig ed at nære sig af Seilladsen?, død.

11. September

Johan Knof, Skrædder har aflagt sin ed at vil nære sig med sit Haandværk, er død 1742.

Anno 1711 d. 12. Februar

Hans Johansen Evald aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Skomager Haandværk, død 1732.

d. 17 dito

Peder Holgersen har aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Skomager Haandværk, død

Dito

Lorentz Andersen, Skomager Svend aflagt borgerlig ed at vil nære sig af Skomager Haandværk, borte.

19. Dito

Jørgen Pedersen har aflagt son borgerlig ed at vil nære sig af Skomager Haandværk, borte

d. 10. December

Jens Frandsen Navaar, Bager Svend har aflagt sin ed at vil nære sig af Bager Haandvæk, død 1731 febr. Konen død 1735.

4

Dito

Mads Jensen har aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af bager haandværk, død – armod.

Anno 1712 d. 9. Maj

Peiter Andreas Ebbert siger sin borgerligskabs ed og vil nære sig ad tillig borgerlig Haandtering, han er død, men Enken bebor stadig.

1712 d. 23. Juni

Jon Jonsen aflagt sin borgerlig ed at være Guldsmed, er død 1731.

d. 22. Juni

Rasmus Irstensen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død Anno 1754.

d. 15. September

Johannes Dirsen aflagt sin borgerlig ed og vil bruge Skomager Haandværk, hans Hustru død 1733 – Maj.

Aar 1713, d. 16. Februar

Jens Pedersen har aflagt sin borgerlig ed og vil bruge den som Haandværk, er død 1750.

d. 26. Maj

Ebbe Andersen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Bødker Haandværk og anden borgerlig Næring, er død.

Anno 1713 d. 3. August.

Christopher Jørgensen sendt sin borgerlig ed og vil nære sig af Handskemager Haandværk, er forarmet og nyder Almisse.

Ar 1714 d. 5. April

Jørgen Gruus aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død 1732.

d. 7. Juni

Lauritz Christensen aflagt sin borgerlig ed og nære sig af daglønning, er forarmet og nyder Almisse.

Aar 1715 d. 24. Maj

Christen Knudsen har aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af Skomager Haandværk, død.

d. 8. August

Christopher Pram aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Parykmager Haandværk forarmet i Gæld paa Hospital.,

5

Dito

Lauritz Brandsen har aflagt sin Borgerlig at vil ernære sig af Bager Haandværk, borte

Dito

Peder Sørensen har sendt sin borgerlig ed, som nu daglønner, død.

d. 17. September

Erik Ollingsen Cur, Parykmager har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af hans Haandværk, død i Armod.

d. 17.

Morten Irhansen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandærk, død 1733.

Aar 1716 d. 5. Oktober

Niels Bertelsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Handskemager Haandværk, død 1752.

Anno 1717 d. 18. Marts

Erhard Corneliusen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Sadelamger Haandværk, er flyttet af Byen.

Dito

Lauritz Nielsen aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af det daglejer værende Haandværk, i Armod.

d. 9. April

Marg. Jensen aflagt sin ed og vil nære sig af besøg, fattig og bringer ingen næring.

d. 14

Lorentz Harboe har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af husholdning, er død.

Hans Klingenberg har aflagt sin borgerlig ed at nære sig af Kiøbmandshandel, den Raadmand og død 1744.

d. 10. Maj

Niels Lang aflagt sin borgerlig ed at nære sig af Skomagr Haandværk, som Radstentinner til sidst og død 1743.

d. 16.

Christen Gernsen Brandt aflagt sin Bogerlig ed at nære sig af søgning og saadan, kom i Aaret 1750 til Kiøbmands Wartn.

d. 23.

Frantz Jensen Carvin har aflagt sin ed og vil nære sig med søgning og saadan, død 1731.

6

Aar 1718 d. 13. Januar

Jens Evaldsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, er død.

d. 6. Oktober

Carl Mikkelsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af smaa KIøbmandsskab, er død.

Dito

Fritz Brøgner lige saa, er død.

Dito

Johannes Peter lige saa, er død

Dito

Evald Christophersen lige saa, er død.

Anno 1719 d. 19. Januar

Niels Mathiasen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Kleinsmed Haandværk, Ar 1734 d. 30. skriftlig opsagt sit Borgerskab at vil bo ? inden forlød

Marts d. 1.

Peder Larsen, Grovsmed har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, død 1732 d. 15. Febr.

15. Marts

Hans Henrik Gless aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Grovsmed Haandværk, er borte.

Aar 1720 d. 15. Aug.

Christen Nielsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af ?, borte af Byen.

Aar 1721 d. 2. Januar

Johan Fridercih Friis aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Tobaks Spinderi, død.

Dito

Jens Ibsten, Slagter har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Slagteri, borte.

Dito

Ditmar Godfredsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Slagteri, død.

d. 6. Februar

Jørgen Pedersen har aflagt sin bogerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død 1735.

7

Aar 1722 d. 30. April

Oluf Jensen aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Bødker Haandværk, død.

4. Juni

Knud Gudmundsen, Skomager har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, er død.

d. 6. August

Povel Christophersen aflagt sin borgerlig ed og vil nær sig med Pottemager Haandværk, død.

27. August

Jens Nielsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Bager Haandværk, død.

Anno 1723 d. 28. Januar

Søren Christensen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død.

15. Juli

Johan Geri, Skrædder har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, død.

d. 23. December

Peder Poulen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Øl sal, død.

d. 30. Dito

Rasmus Jensen Fries aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Kiøbmandshandel, død 1735

Anno 1724 d. 20. Januar

Christian Poulsen aflagt sin borglig ed og vil ernære sig med Kiøbmandshanel, forarmet.

Dito

Niels Eriksen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Handskemager Haandværk, død i Aaret 1743.

d. 27. Dito

Niels Rasmussen Goest aflagt sin borgerlig ed og vil ære sig af Guldsmed Proffession, 1735 d. 17. Maj opsagt sit borgerskab mundtlig og bagefter forlods d. 16 sin forladelse.

d. 20. April

Niels Rasmussen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Kulsvier Handværk, borte fra Byen.

d. 19. Oktober

Jørgen Simonsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Drejer Haandværk, død.

8

Aar 1725 d. 7. Juni

Jørgen Nicolaj Lange har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Murermester Haandværk, hans Hustru død 1793.

d. 6. December

Hans Pedersen har aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Væver Haandværk, 1730 December flyttet fra Byen med forlods til Lovbrud?.

d. 20 December

Ernst Nielsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død.

d. 1. Marts

Niels Madsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Daglejer side p 7, borte.

Anno 1726 d. 14. Marts

Peiter Johansen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Kleinsmed Haandværk, død 1763.

d. 9. Maj

Johan Nielsen har aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Skrædder Haandværk, død.

d. 13. Juni

Johan Erhard Andersen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af fredskirv? Profession, er død i Aaret 1752.

Dito

Jacob Christensen reducert Drejer aflagt sin borgerig ed, død.

Dito

Peiter Knudsen reduceret drejer aflagt sin borgelig ed, er forarmet.

Dito

Mike Cristen reduceret drejer aflagt sin borgerlig ed, borte.

Dito

Christen Hansen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Tømrer Haandværk, 1732 ?

Dito

Peiter Christensen aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Handskemager Haandværk, død.

Aar 1727 d. 27. Februar

9

Olluf Pedersen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med ? Haandværk, er død 1748.

6. Marts

Rasmus Cirvardsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med borgerlig brug.

20.Dito

Johan Didrik Galle har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Uhrmager Profession, død.

Dito

Lauritz Svendsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Øl sal, død 1735.

Ar 1727 d. 20. Marts

Johan Horneman aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig med Kiøbmandshandel, død 1755.

d. 27. dito

Hans Svendsen aflagt sin borgelig ed og vil nære sig med brøggning og ?, død 1743.

d. 13. August

Olluf Pedersen Lelling aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Kiøbmandshandel, død 1757.

Aar 1728 d. 15. Januar

Johan Wilhelm Rohrman aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Mahler Profession, død.

Dito

Friderich Sørensen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Grofsmed Haandværk, borte.

d. 22. dito

Morten Andersen Fuge aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Kandestøberi Haandværk, død.

Dito

Hans Bierfhart aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Snedker Haandværk,1738 den 29 December opsagt sit Borgerskab at flytte her fra Byen til Svinnerup Mølle.

d. 22. Juli

Hans Jacob Rierlin aflagt sin borgelig ed og vil nære sig med Sadelmager Haandværk, død.

Dito

Gunder Andersen aflagt sin borgerlig ed og er aftakket Soldat, død.

Diderik Johansen aftakket Soldat har aflagt sin borgerlig ed, død.

10

d. 29. Juli

Olluf Hansen Møller aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Tømmermands Brug, borte.

5. August

Hans Lauritsen Haugrop aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Tobaks Spinderi, 1707 d. 26. Okt. opsagt sit Borgerskab og er flyttet til Vordingborg.

12. dito

Johan Mejer, nu Reformered aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Plantagen og Spinderi, bort flyttet 1733.

Ar 1728 d. 12. August

Conradt Lorman aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Slagteri, 1733 d. 4. Januar rømmet bort.

d. 21. Oktober

Hans Diderichsen aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af Kiøbmanshandel, er død.

Dito

Christopher Elsinger har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Øl Sal, død.

Aar 1729 d. 21. April

Johan Drøster aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Øl Sal, død.

d. 12. Maj

Nicolaj Hansen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død.

20. Oktober

Adam Eggers aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Hattemager Haandværk, død.

Dito

Mathias Madsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skrædder Haandværk, død.

d. 3.

Olluf Pedersen aflagt sin bogerlig ed og vil nære sig af Mølle bygger Profession, bort fra Byen.

Aar 1730 6. Januar

Johan Hillebrand aflagt sin bogelig ed og vil nære sig med Mahler Profession, død 17 30.

Dito

11

Isak Funk aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Kobbersmed Haandværk, flyttet af byen.

Dito

Jørgen Carstensen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig md Sejladsen og anden borgerlig næring, død

d. 6. Juli

Niels Boringhahn aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Daglønneri, død 1734

1697 d. 1. Juni

Rasmus Rosinsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af?, død.

Anno 1731 d. 18. Januar

Johan With aflagt sin borgerlig ed og agter at vil ernære sig af Glarmester Haandværk, er borte.

d. 31. Maj

Jørgen Christensen aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Skomager Haandværk, bestemt sin Borger attest paa det herværende Papir, nu død.

d. 28. Juni

Hans Hindrich Mitz aflagt sin borgerlig ed at nære sig af Skomager Haandværk, bestemt sin Borger attest paa det herværende Papir, flyttet bort til?

d. 5. Juli

Hans Hansn aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Bager Haandværk bestemt og fik Borgeskabsbrev, 1732 flyttet bort uden forlof.

d. 12. Juli

Peiter Danielsen aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af forskelligt arbejde, bestemt og fik Borgerskabs brev, d. 17. Marts 1755 er han død.

d. 6. December

Johan Christian Gerberlin aflagt sin Borgerlig ed og vil nære sig af Badstue og Barber, bestemt og fik borgerbrev, død.

1732 d. 22. Marts

Sr. Mathias Hansen aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af Kiøbmands Handel erkendt sit Borgerskabs brev paa det herværende papir lige med ?, blev Raaadmand og døde 1753.

d. 12. Juni

12

Johan Danhløv aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af Handskemager Haandværk, bestemt sin borger Attest paa det forordnede papir.

Aar 1721 d. 9. Januar

Didrik Haverman sendt sit Borgerskab og vil ernære sig af Kiøbmandshandel, 1731 maj begæret Borgerskab i Livets Minder.

20. Februar

Hans Hervik, Feldbereder aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af hans Haandværk, død i Aaret 1773.

1722 d. 13. August

Nils Lauridsen, bager har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Bager Haandværk, død 1732 18. April.

Dito

Markus Markusen, Bager aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, død i Aaret 1773.

Dito

Jacob Bager aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Bager Haandværk, død.

Dito

Jonas Wulf aflagt sin bogerlig ed og vil nære sig af Guldsmed Profession, er død.

d. 5

Chresten Christensen Jyde aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af daglejeri, hans hustru død 1732 i Maj, er i Gælliggriter?

1723 d. 9. December

Christopher Laurids Loven Maaller har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af daglønneri og anden borgerlig brug, død 1734.

1725 d. 1. Marts

Niels Madsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig som en daglønner, død i Aaret 1772

1731 d. 11. Januar

Hartwig Pedersen aflagt sin borgerlig ed og agter at vil nære sig af Hanskemager Haandværk, død i Aaret 1773.

d. 18. Januar

13

Søren Knudsen aflagt sin borgelig ed og agter at vil nære sig af hans iboende ? Mølle og anden borgerlig brug som øver ? med Løn og Forandringer, 1734 d. 4. Marts mødte Søn Laurits og opsagde borgerbrev som d. 8. April forlad.

Aar 1732 d. 14. August

Sir Friderich Horneman aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Købmandsskab, han er død og Enken flødt af Byen.

d. 21. August

Jørgen Peitersen aflagt i dag sin Borgerlig ed og vil ernære sig af Kiøbmandsskab, er død i Maj 1745.

d. 18 September

Knud Mathiasen Hytter aflagt i dag sin Borgerlig ed at nære sig af Skrædder Handværk, d. 8. Januar 1733 opsagt sit Borgerskab og ingen ?

d. 19. September

Jacob Bojersen aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Skrædder Haandværk, død.

d. 13. November

Johannes Sørensen aflagt i dag sin Borgerlig ed at vil nære sig af Væver Haandværk, beholdt sit Borgerskab bortf. til Aarets Udgang 1732.

1733 d. 13. Januar

Gregers Hansen aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Feldbereder Haandværk, bortfløt fra Nytaar til Paaske 1733 uden forlov.

d. 29 Januar

Rasmus Nielsen aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af brøgning og ?, bortfløtet til Kalundborg, hvor han døde i Aaret 1771.

d. 5. Marts

Niels Svendsen aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Juulmands Haandværk, død.

d. 3. December

Tobias Nielsen aflagt sin borgerlig ed, og vil ernære sig af Skoflikeri, bortrejst.

Aar 1733 d. 10.

Carl Joseph Svan aflagt sin Borgerlig ed og vil ernære sig af Feldbereder Haandværk, bortrejst uden forlov.

d. 17. December

14

Rasmus Hansen aflagt Borgerlig ed at vil ernære sig af Fiskeri, borte.

Dito

Mogens Rasmussen Falehenberg aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af Knap Mager Haandværk, død.

24. Februar

Rasmus Christensen aflagt sin borgerlig ed at vil ernære sig af Skofliker arbejde, død.

Anno 1734 d. 14. Januar

Martin Laurids Gindssner aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Skomager Haandværk, borte.

d. 18. Februar

Caspar Godtshesen Fun aflagt i dag sin Borgerskabsed og agter at nær sig af Brøgning og Brændevin paa anden borgerlig brug, er borte.

d. 8. April

Jacob Landemand Møller aflagt sin Borgerskabsed og agter at vil ernær sig af Kiøbmandsskab, død i Marts 177?

d. 17. Juni

Peder Lauritssen Lerker aflagt sin Borgerskabsed at vil ernære sig af Skrædder Haandværk, er død.

Aar 1734 d. 1. Juli

Jacob Nikolajsen von Embdem aflagt sin Borgerskabsed at vil ernære sig af Smaa Kiøbmandsskab og lover at give til Byen aarlig 2 pund og ligeledes 3 pund aarlig og foruden indretning af hans bolig her i byen, død.

d. 22. Juli

Friederik Strysamis Sars aflagt sin Borgerlig ed at vil ernære sig af smaa Kiøbmandsskab, død.

d. 2. September

Sir Michel Schovbo aflagt sin Borgerlig ed og at ernære sig af Kiøbmandsskab, død.

? Sir Christen Miclex at ernære sig af Kiøbmandshandel, død.

d. 9. December

Rasmus Elliahsen mødte og aflagde sin Borger ed at vil ernære sig af Bager Haandværk, død i Aret 1768.

d. 23. December

Jacob Pedersen aflagt sin Borger ed at ernære sig af Handskemager Haandværk, død.

Aar 1735 d. 17. Februar

15

Mads Nielsen mødte i dag og aflagde sin Borgerlig ed og agter at vil ernære sig af Skomager Haandværk, død.

24. Februar

Christen Christiansen mødte i dag og aflagde sin Borgerlig ed, agter at vil ernære sig af Klein Smed Haandværk, borte.

d. 3. Marts

Hans Iversen indfandt sig i dag og aflagde sin borgerlig ed og agter at vil ernære sig af Skomager Haandværk, ?

1735 og 1736

d. 26 Maj

Jens Nielsen indfandt sig og aflagde sin borger ed at nære sig af Snedker Haandværk, er død.

d. 1. September

Hans Pedersen mødte og aflagde sin Borgelig ed, og agter at ernære sig af Skomager Haandværk, er død 1755.

d. 3. November

Sir Niels Pedersen Holm aflagt sin borger ed og agter at ernære sig af Kiøbmandsskab, død.

Dito

Jacob Enevoldsen aflagt sin Borger ed at ernære sig af Skomager Haandværk og Skoflikkeri, borte.

d. 24. dito

Jens Christiansen aflagde sin Borger ed at nære sig af liden Brøggen og ? foruden anden daglønner arbejde, død.

1736

d. 11. Oktober

Sir Andreas Hochand aflagt sin Borger ed at ernære sig af Kiøbmandsskab

d. 29. November

Exhelence Jens Bondeeren sin Borger ed at han vil ernære sig med Smaa Handel som Ligkistekræmmer, begge borte og døde.

1737

d. 10. Januar

16

Hans Jørgen Sommer aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Skomager Haandværk – og betalt., død.

Samme Dato aflagde Jacob Ibsen sin Borgerlig ed at nære sig af forbart? Pyinhrier, død.

Tyvende aflagde Lorentz Nathaniel Schrøder sin Borgelig ed at nære sig af Perugne Profession, er flødt til Jylland.

d. 14. Februar

Petter Behr, Bogbinder aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Brøggen og Brændevin, død.

Gerdt Madsen, Tømmermand boende i Lille Næstved herved retten Herlufsholms Skoles Gayr Directieurens tilladelse aflagt sin Borger ed at bruge Tømmermand Arbejde her i Byen., borte.

Niels Olsen aflagt sin Borger ed at ernære sig af Snedker Haandværk, borte.

Den 25. April

Ditlev Reissenestein aflagt sin borgerlig ed at nære sig af ? Haandværk, den 16. Januar 1749 opsagde Ditlev Reissenstein sit Borgerskab til Majdag og fløt her fra Byen.

Den 6. Juni

Anders Hansen, Murermestersvend aflagt sin ed at ernære sig af Murermester Haandværk, borte.

1737

Juli Maaned

Den 4. aflagde Chresten Thomsen sin Borger ed og vil nære sig af Brøggen og Brændevin Fabrikation.

Den 25. Dito aflagde Henrich Widrum, Reduceret Rytter sin Borger ed at nære sig af sin Grunder arbejde ved Næstved Garnison, hvor han faar haannun paa ?papir bere ved dette brugt som hans Borgerskabs fremlagde hans fattige tilstand, borte.

D 22. August

Aflagde Kield Johansen sin borgerlig ed at ernære sig med Skrædder Haandværk, kom i Vartov Hospital 1773 og døde som ?

d. 29. August 1737

aflagde Johan Christopher Reisel sin borger ed at ernære sig med anden Handel af det tillige Hverv med knive og dagleje, død.

d. 17. Oktober

aflagde Oluf Johansen sin borger ed at ernære sig med Snedker Haandværk, er død.

d. 5. December

17

aflagde Lars Erichsen sin borgerlige ed at ernære sig med Skomager Haandværket.

Den 12. December

Aflagde Jacob Jensen sin borgerlig ed at ernære sig med Hjulmager Haandværk, er død.

1738

Den 2. Januar

Hans Hardvik Mitz aflagde sin borger ed at ernære sig af Skomager Haandværk, borte.

Den 13. Februar

Hanes Jochumsen aflagt sin borgerlig ed at nære sig af Bødker Haandværk, er død.

Den 20. Dito

Christen Muhle aflagt sin Borger ed at ernære sig med KJøbmandsskab og ifølge Forordning af 16. December 1707 at finde de dertil billigste priser, hvorimod han forpligter sig til ? Borger ed med Kjøbmandsskab at forblive udi?, død.

Den 27. Marts 1738

Aflagde Sir Mathias Brun sin Borgerskabs ed at nære sig af Kjøbmandsskab, død.

Den 10. April

Nicolaj Lindeman producerede sin ed ? med enkelte paa sin ved ? givet 24, død.

Den 6. November 1938

Aflagde Hans Pedersen sin Borgerskabs ed at nære sig af Ghorhold og anden Gotskab at denne hans ? hans Borgerskabs Attest paa det herværende papir, borte.

1739

Den 5. Februar

Aflagde Magnella Andersen sin borgerskabs ed KJøbmandsfaget i ? og 3 Maneders fortjent for Matros nu ved dette ? for Borgerne her i Byen, borte.

1739

Juni d. 4. aflagde Mathias Emanuelsen sin borgerlige ed og vil nære sig med Brygger Haandværk, borte.

Dito dato foreviste Johan Henrich March sin borger ed og erindrede at nytte sig med Svejsninger ? og anden Smede? Og ?, er død.

Juli d. 30 aflagde Bendix Olufsen sin borger ed at nære sig med Bødker Haandværk, død.

18

Oktober d, 29 aflagde Erland Olsen sin borger ed at nære sig med Snedker Haandværk, 19. Oktober 1741 bortfløt sit forlen at flyt her fra Byen.

November d. 5. aflagde Niels Pedersen sin borgerlig ed at nære sig med Handskemager Haandværk, død 1755.

Den 6. aflagde Rasmus Bert sin Borgerlige ed paa at ernære sig ved sin lærte Urtegaards? Profession

December den 3. aflagde Henning Svendsen Grønberg sin borgerlig ed at nære sig ved Mølleri ved samtlige i brug værende Byens ? Møller, borte.

1740

Den 18. Februar aflagde? Hans Leinersen sin borgerlig ed at ernære sig som Skomager i Lauget, død.

Marts d. 17. forespurgte Johan Heinrich

September d. 1. aflagde Theo Fercheldsen borgerskabsed paa Stand sin ret agter at nære sig som Brygger ret med sin lærte ?, er rejst til København.

13. aflagde Niels Andersen sin borgerlig ed at ernære sig ved Hjulmands Haandværk, død.

Dec. 22. aflagde Isac Isachsen sin borgerlig ed som privilegeret Retsformand her i Byen sig at nære, død.

1741

Januar d. 5. aflagde Adam Fagmand sin borgerlig ed at nære sig som Drejemester her i Byen?, død.

Samme Dato aflagde Mathias Cortzen borgerlig ed at nære sig med ? Drejemester ? død.

Ligeledes aflagde Joachim Heinrich Hoper sin borgerlig ed og agter at ernære sig ved Slagteri som forhen under 17. Maj pay: er formeldes, død.

Febr. d. 16 aflagde Niels Hansen Brysting sin borgered paa at ernære sig som Skrædder Haandværk, som hermed fremlagde som bevilliget 7. Februar h.a. hvormed han fremviste Svendebrev første?

Dito aflagde Tycnning Nielsen Horninger sin borgerlig ed at nære sig med Skomager Haandværk og vil førstkommende St. Hans Dag skulle forsvare sit lære bevis, samt forinden med brugte Haandværk at give sit Mesterstykke, er fløt til København.

Den 6. Juli aflagde Rasmus Rasmussen selv den ham lærte Handskemager Haandværk den Borgelige ed i Byen at ernære sig med forekommende Haandværk, død.

August fremlagde Peter Petersen Møller sin borgerlig ed at nære sig med Kiøbmandshandel som conterviseret og ? Forordningen 18. December 1707 nu i ? befundne Stand med varer for Byens sorteringer fremført i Juni tilfaldt, er død.

Den 17. Oktober aflagde Johan Smith sin borgerlig ed at nære sig som Skrædder og Buntmager, er flødt af Byen.

19

Den 19. Oktober aflagde Johan Adam Botmann sin Borger ed at vil nære sig af Slagter Proffessionen, som han da tillige fremviste til foreløn? Skudsmaal fra den højadelige Jomfru Aster Vemmetofte, dateret 12. Oktober 1741, er død.

Dito aflagde Christen Christensen sin Borger ed at nære sig som daglønner, er død.

d. 16. November aflagde Lars Rasmussen sin Borger ed at nære sig af Øll og Brændevins Sall., er død.

d. 14 December aflagde Christian Berg sin borgerlig ed at nære sig ved Smedeværk og ?, i Januar 1746 opsagt sit borgerskab og er til Corfoir uden Forløv.

Dito dato aflagde Ebbe Nielsen sin borgerlig ed at nære sig med Murer Haandværk, er død i Aaret ?

Dito dato aflagde Casper Wulff sin borgerlig ed at nære sig med Murermester Haandværk, er død 1754.

Dito Dato Anders Sørensen aflagde sin borgerlig ed at nære sig med daglønning, er død.

1742

d. 1. Februar anmeldte Niels Lorentzen Giersing Madsen sin borgerlig ed i ? at ernære sig her ydes

8. dito aflagde bemeldte ? Smed sin borgerlig ed paa brøste? Profession sig at ernære, død.

d. 24. Maj aflagde Jens Andersen sin borgerlig ed at nære sig med Tømrer Haandværk, er død.

Juni d. 21. aflagde Jacob Petersen sin borgerlig ed at ernære sig med Tømrermands Haandværk, er død.

Dito dato aflagde Johannes Clausen sin borgerlig ed at nære sig med Snedker Haandværk, er død.

Juni d. 28. aflagde Niels Hansen sin borgerlig ed og agter at nære sig af Feldbereder Haandværk som han har lært hos Hans salige Fader Hans Nielsen Adense ? her i Næstved, er død.

Juli d. 5. aflagde Batsib Selmit sin borgerlig ed og agter at nære sig med ?, er for Alderdoms Skyld kommen i Helsingør Hospital.

d. 19. ds. aflagde Johan Witte sin borgerlig ed paa at ernære sig med ? Profession, død.

Sept. D. 13. aflagde Gottfried Wulff ? Smed sin borgelig ed at nære sig som Glarmester her i Byen og foreviste? Dateret 29. August 1742at han har lært ? og i Lauget da indført, er rejst uden Forlov til Kiøge.

Oktober d. 11. aflagde Knud Rasmussen, Skomager Svend sin Borger ed, at ernære sig af Skomager Haandværk. Barn fød her i Næstved, er død.

Anno 1743

Januar d. 31. aflagde Olluf Erhardsen sin Borger ed at ernære sig af Guldsmed Haandværk som han har lært hos hans salige Fader, fordums Borger og Guldsmed her i Byen, er død.

20

Den 4. April aflagde Sigvart Pedersen Friis sin borger ed og agter at ville nære sig af KIøbmandshandel her i Byen, samt Tobaksdrivning, er død.

4. Juli aflagde Jens Jensen Fresløs sin Borgerlig Troskabsed og agter at ernære sig som Brøgger og Brændevin, rejst af Byen.

d.11 Juli aflagde Frantz Petter Lentschau sin borger ed og agter at ernære sig af Knapsynings Haandværk, som paa hans foreviste Lærebevis at have lært i Lubeck, rømt af Byen.

Dito aflagde Hans Jørgensen sin Borgerlige ed at ernære sig paa Kiøbmandsskab som ? og i sit Huus. Er borte.

Den 1. August aflagde Jørgen Nicolaisen Reisensten sin borgerlige ed at ernære sig af Grovsmed Haandværk, død.

d. 8. Dito aflagde Hans Knudsen sin borger ed at ernære sig af Kobbermager Haandværk paa sammesteds, rømt.

Den 24. September aflagde Hans Hansen sin borgerlig ed at ernære sig af Kobbermager Haandværk her i Byen, hvilket Haandværk han har relementært lært forinden, kom i Vartov.

Anno 1744

d. 14. Maj aflagde Sr. Pauel Pauelsen sin borgerlige Troskabs ed at ernære sig af Kiøbmandsskab? paa det forværende gange, da han formodes at nyde forordningen af 16. Febr. 1707, død og hans gods udlagt til ?

d. 5. Juni aflagde Sr. Niels Reinstrup sin borgerlige ed at ernære sig af Bryggeri og Brændevin samt Brygningsforløb hvorpaa han ? til sin borgerlige ed, er borte.

Den 23. Juli aflagde Niels Pedersen sin Borgered at ernære sig af Hattemager Haandærk, forevist attest for flere meddelte hans Borger arbejde.?

3. December aflagde Samuel Hejland sin borger ed her i Raadstuen at ernære sig af Garver Proffession her i Byen samt Tobalks Handel og Plantage.--- er opsagt den 15. April 1779.

Anno 1745

d. 28. Januar aflagde Sr. Michael Olters sin borger ed her ud i Raadstuen at ernære sig af Kiøbmandshandel her i Byen og vil sig her med nedsætte, naar hans lejlighed det kan tillade.---- død i Vestindien paa St. Crois. G.m.m. dito fremkom i Raadstuen Jacob Hansen, Snedker Svend og begærede at antages til Borger og Snedker her i Byen, hvorpaa han aflagde sin borger ed paa at ernære sig af Snedker Proffessionen og sig som borger at nedsætte. Dito aflagde Hans Jørgen Piper som ind 43 aar har tjent Hans kongelige Majestæt for Rytter sin borger ed paa at ernære sig her i Byen af Bryggeri og Brændevin, hvorefter han meddelte hans Borgerskabs ed, er død.

21

Dito indfandt sig Niels Madsen, Borger og Daglønner heri Byen og gav tilkende, at han herefter ville nære sig af Slagteri fremover og forbandt sig desforlige alle kunder saavel som de andre ?, er død.

d. 4. Februar indfandt sig Jens Hemmingsen, født i Hemmestrop paa Kveegrup Gods hvorfra han ? stadigvæk for at vinde sit borgerskab paa at ernære sig af Brygning og Brændevin her i Byen, hvorpaa han aflagde sit Borgerskabs ed, er død.

Dette Kort han genser er blevet et Skudsmaal og ? ved 8 Aar og i fald om nogen paa ham at stadig skulle tro rigtig her fra sin fødte Barn.

Dito aflagde Johan Michael Adrian her i Raadstuen sin borger ed paa at ernære sig her i Byen af Snedker Haandværk og foreviste han rigtig Lærebrev og Skudsmaal, bortrejst.

April 1745

Aflagde Christian Petersen Rolling her i Raadstuen sin Borger ed paa at ernære sig af Skomager Proffession her i Byen, han har udlærd sin Proffession, foreviste rigtig Pas og Skudsmaal, død.

Dito indfandt sig ligeledes Niels Carstensen, Skomager Svend og aflagde sin borger ed paa at ernære sig af Skomager Haandværk her i Byen, er død.

19. August aflagde Gunder Appelin sin borger ed i Raadstuen og ville han ernære sig af Sadelmager Proffession her i Byen og blev han alt til borger antaget, død i Aaret 1755.

14. September aflagde Johan Christopher Sar, Tømmer Svend sin borger ed paa at ernære sig af Tømmrmands Proffession her i Byen, ligeledes død 1755.

Anno 1746

Januar d. 20. indfandt sig Søren Nielsen og fremlagde sin aftraadte liste Rytter af Dato 21. Aug. 1745 aflagde borgerlig ed at ernær sig af Loise Proffession, er død.

Febr. 24. mødte Sr. Niels Hincheldig udi Raadstuen og aflagde sin borger ed paa at ernære sig med Kiøbmandshandel og brug her i Byen, er død.

Dito indfandt sig Sr.Claus Bergsting udi Raadstuen for at aflægge sin borger ed, og angav at ville nære sig af Kiøbmandshandel her udi Næstved og at samme blev tagen og formente han at nyde den frihed som Forordningen af 16. Dec. 1707 foreviste borgerbrev, da han forbinder at blive i 12 Aar i byen.----

Dito aflagde Morten Jensen, Pottermager sin borger ed paa at ernære sig af Pottemager Haandværk foreviste sin sanning sædvanlig, er død, men Enken er igen gift.

den 6. Juli indfandt sig Peder Nielsen, Handskemager Svend og begærede at maatte blive antaget til borger her i Byen og at ernære sig af Handskemager Proffession, hvilket han blev bevilliget og hvorpaa han og aflagde sin borger ed, er død.

d 5. September indfandt sig Paul Svensen Carlsted, Snedker Svend og foreviste rigtighed og samt god Attest om gældbesøg forhold at vinde sit borgerskab med at ernære sig med Snedker Haandværk her i Byen, der

22

hermed blev bevilliget, hvorpaa han aflagde sin borger ed og blev saa til Borger antaget. den 1. Juni 1747 mødte Paul Carlsted og opsagde sit Borgerskab, skal hermed give Ret og Rigtighed for fær han bør ? til Byen og Publigrafgiften skal han først rette? Dcember d. 1. mødte Sr. Hieronimus Geriken og beviste at han dato ? 24.8 1740, at han tient ved Negotien i 3 Aar hos Madam Blum, og derpaa ligeledes at tage i ed som Borger her i Byen og at ernære sig som KIøbmand, hvilket hanom og blev bevilliget, er rømt uden foerlov af Byen.

Anno 1747

d. 25. Maj indfandt sig i Raadsruen Skomager Sivert Asmussen og aflagde sin borger ed paa at ernære sig her i Byen af Skomager Profession og som han foreviste rigtig Lære Brev og Skudsmaal blev han saaledes til Borger antaget, er død. 18. Juni undfandt sig Just Jørgensen forrige Tømmer Karl her i Byen for at vinde sit Borgerskab paa at ernære sig af Knive til Maskiner med smaa Kram, det hanom blev bevilliget, hvorpaa han aflagde sin Borger ed, er død.

26. Juli var mødt Bent Rasmussen, barnefødt her i Byen og aflagde sin borgerlig ed til at ernære sig af Slagter Professionen, død.

12. Oktober mødte Sr. Jacob Schiøtte KIøb-og Handelsmand og vandt sin borger ed udi Raadstuen paa at ernære sig paa Salg af Kiøbmandsskab og efter at han havde forevist Rigtigheden aflagde han sin borger ed og blev alt saa til borger antaget, er død.

26. Oktober indfandt sig Mons. Carl Madsen Becker og aflagde sin borger ed i at ernære sig af Kiøbmandshandel, er ligedan død.

30. November mødte Anders Rindmassen Dengier udi Raadstuen for at vinde sit borgerskab paa at ernære sig af Drejer Profession her i Byen at efter at han havde forevist sit Lærebrev og bevist blev han saaledes efter aflagt Borger ed til Borger og Drejer her i Byen antagen, er død. dito siterede sig ligeledes Indvaander og Snedker Hans Nielsen her i Byen ? er han og samme udlært sin Profession paa denne sæde for paa samme Haandværk at vinde sit Borgerskab som blev tagen i Borger ed og til Borger antagen og altsaa er han som Borger og Snedker her i Byen bleven antaget og indkommen, er død. 30. November 1747 indfandt sig Indvaander her i Byen Hans Gregersen Smit og efter foreviste lovlig Rigtighed og Lærebrev aflagde han sin borger ed paa at ernære sig af Snedker Profession har Remmesæde, hvortil han efter aflagte borger ed blev antagen, er død. Dito mødt Mons. Ole Pedersen Maar og aflagde sin borger ed paa at være Kiøbmand her i Byen, og efter at han havde forpligtiget sig inden Paaske førstkommende Vinter at leje eller købe sig Hus og Gaard her i Byen og hans Excellence Skyttebefolkningsmand, ved ? af 25. kender stadig har Dispensation at det ikke skal være ham til hinder at han ikke har kunnet benytte af hans ? karl udi 3 b er ved handlingen alt saa maa han paa saadan maade, som borger og Kiøbmand bleven antagen, hvorpaa han aflagde sin boger ed, er rømt af Byen.

23

Anno 1748

6. Juni mødte Peder Jensen, Snedkersvend udi Raadstuen og aflagde sin borger ed paa at ernære sig som borger og Mester her udi i Næstved med Snedker Profession, er død.

20. Juni indfandt sig Mester Emanuel Schwartz som tilforn udi Sorø og Ringsted har været boende sig udi Raadstuen og aflagde sin borger ed paa at ernære sig her i Byen som Mester og Borger udi Skrædder Lauget med anlovning at melde sig ind i Lauget og sig stadig at lade ? med Knive, er død i Ringsted.

d. 5. September indfandt sig Caspar Fals og foreviste Rigtig-Pas og beviser samt aflagde sin borger ed paa at ernære sig her i Byen som Mester i Lauget af nævnte Haandværk, er død.

17. Oktober indfandt sig i Raadstuen Peder Hansen, Bogbinder Svend og beviste med Lærebrev og Pas rigtig at have lært Bogbinder Profession i Kiøbenhaufn og efter begæring aflagde sin borger ed at ernære sig af Bogbinder Profession her i Byen, som ham blev bevilliget og altsaa til Borger og Bogbinder her i Byen antaget, er fløt til Lille Næstved.

Anno 1749

Maj d. 29. mødte Christian Danielsen Falchenberg og paa hove rigtig af hans lovlige Lærebrev af 30. Juni 1734 samt forløste brev af 15. April 1749, beviste at hans Værk Murermester Profession og tilskrev med begæring at maatte antages til ed som borger i Byen til at ernære sig af Murrmester Haandværk, hvilket og blev efterkommet og derpaa aflagde sin borger ed, er død.

Okt. d. 23. fremstod Niels Outzen og aflagde borger ed paa at ermære sig at lioje smaa Mølle? i Byen for Borgerne, død.

Dec d. 4. fremstod Hendrick Giertsen Cordex?og aflagde borger ed paa at ernære sig af Grov Smede Haandværk i Byen og fremviste Attest ? at han har lært sin Profession.

1750

Febr. d. 5. indfandt sig Rasmus Thomsen, barn føt her i Byen og aflgde borger ed at ernære sig af Handskemager Profession, er død i Hospitalet her i Byen.

23. Juli indfandt sig Mathias Kratz indvaander i Næstved og vant sit borgerskab paa herefter at ernære sig at at rejse til Markeder med adskillig smaa Kram, alt sammen blev bevilliget, hvorpaa han aflagde sin borger ed, den 21. December 1752 frasagde han sig denne Handel.

den 12. November indfandt sig Hinrich Gad, indvaaner her ud i Næstved og vandt sit borgerskab paa at ernære sig af Tobakshandler Profession, hvilket han blev bevilliget, er død.

dito fremkom i Raadstuen Thomas Christensen, indvaaner her ud i Byen og aflagde sin borger ed paa herefter at ernære sig af Tobaks Plantage og denne hans ? Tobak finde og køre til Markeder, hvilket hermed blev bevilliget, er død.

Dito mødte Jacob Johansen, Skrædder og vant sit borgerskab paa at ernære sig af Skrædder Proffession her i Byen, hvilket hermed blev bevilliget, er død.

24

Dito fremkom i Raadstuen Hans Morten Schronne og vant sit Borgerskab paa at ernære sig af Guldsmed Profession her i Næstved som hermed blev bevilliget, død i Aaret 1772.

Dito mødte i Raadstuen Christian Petersen Holm og vant sit Borgerskab paa at ernære sig her i Byen af Kandestøber Profession, hvilket blev bevilliget, er død i November 17.

12. November mødte udi Raadstuen Rasmus Nielsen og vant sin borger ed paa at ernære sig af Grovsmed, hvilket blev bevilliget, er død i 1786.

1751

28. Januar mødte udi i Raadstuen Johan Peter Schiermacher og vant sit borgerskab paa at ernære sig af Skrædder Profession, hvilket blev bevilliget, er død.

4. Februar mødte udi i Raadstuen Loremtz Christensen Hirbersi og vant sin borger ed paa at ernære sig af Gartner Profession, hvilket han blev bevilliget, er død.

11. Marts mødte udi Raadstue Retten Andreas Andreasen, Fisker og aflagde sin borger ed at enære sig her i Byen af Fiskeri i Aaen og Fjorden og naar samme Fiskeri skulle staa frit af anden borgerlig skænkning med bryggen og bændevin. 29. April 1751 mødte udi Raadstuen Sr. Friderich Smidt komgelig Priviligeret farver her i Byen og aflagde sin borger ed at nære sig af hans Privilegie indhokd af hans Farver Profession og at holde sig Hans kongelig Majestæts lov og forordning samt hans Monopoli indfinde efterrettelig, død.

8. Juli mødte Peder Nielsen Kneihenborg udi Raadstuen og aflagde sin borgerlig ed at ernære sig med Bageri her i Byen alt inden for hans Proffession, hvortil han og blev tagen? er død.

16. September indfandt sig Sieur Wilken Hornemann og aflagde sin borger ed at han ville ernære sig af Kiøbmandsskab her i Byen, har opsagt sit Borgerskab, er død i Aaret 1791.

den 4. November mødte Christian Nielsen som efter at han havde vist ? og Skudsmaal fra hans forrige Opholdssted samt agter ? med Borgerskab og agter at ernære sig af Feldbereder Haandværk her i Byen og alt har fremvist til fulde ? herefter at indtjene, bort Rejst. den 9. December mødte udi Raadstue Retten Hans Jørgen Wetman og foreviste rigtig Lærebrev og Skudsmaal samt han aflagde sin borger ed og at han herefter vil at ernære sig af Bager Profession hvortil han og nu bleven antagen, er død.

1752

2. Januar mødte udi Raadstuen Niels Rasmussen Rolv, Skomager Svend og vandt sit Borgerskab paa herefter at ernære sig som Skomager her i Byen og at indgive sig i Skomagerlauget her sammesteds, er død.

17. Juli mødte udi Raastuen Hans Henrich Hardt, født og opfødt hr i Byen har aflagt sin Borgerskabs ed paa at arbejde og ernære sig af Slagter Profession og Svinehold, thi blev han nu borger her i Næstved antaget., er død.

25

28. Juni mødte udi Raadstuen Niels Hansen Giil som haver lært Smede Haandværk her i Byen, aflagde Borgerskabs ed paa at nære sig af Øl og Brændevinssalg, blev saa til Borger antagen., er død.

den 26. Juli mødte udi Raadstuen Hans Jørgensen Peber, aftakket Rytter, der beviste med sit afsked fra det 5. Jydske Regiment Curaissere at han i 21. Aar har tjent som Rytter og aflagde borgerskabsed paa herefter at ernære sig til Daglejer Funktion at blive overført, hvorpaa han nu som byens borger blev antagen, dog saalænge tællingen ingen anden borgernæring bruger at være hans for nævnte Taxt at være i betrragtning af hans lange Tjeneste, død. 26. Juli mødte Peter Hanger, Skomager Svend udi Raadstuen og aflagde sin borgerskabsed paa herefter at ernære sig her i Næstved som Snedker hvortil han og retter at han har forevist Skudsmaals Rigtighed til borger blev antaget, død. den 27. September mødte udi Raadstuen Knud Mathias Hytte og fremviste indvaander Rigtigheden samt aflagde sin borger ed at ernære sig af Handske Profession her i Byen, hvorefter han som borger blev antagen., er død 1787. den 25. Oktober mødte udi Raadstuen Hans Niels Taasing og aflagde sin Borger ed som Vognmand at befordre stille Fragter og anden Kiørsel paa Gaderne samt at bruge anden borgerlig næing med at Brygge og brænde, hvortil han og som Byens Borger blev antagen.

1754

25. Juli indfandt sig Jacob Nielsen Stols Skipper, som ejer nu 3. skal melde 4. Prøve med med Sr. Claus Brygger og angiver at vinde Borgerskab paa at nære sig af ? som Skipper og aflagde han efter at han sin ansvarlighedsed er herefter alt til Borger antaget, er død

20. Juni indfandt sig Georg Knudsen som aflagde Borger ed paa at nære sig af Sølv og Guld Profession saa han blev til Borger antaget, den 17. Marts 1757 opsagde han Georg Kruse sit Borgerskab.

Samme dag indgandt sig Andreas Mortensen og aflagde Borgerlig ed paa at nære sig af af Pottemager Profession er han til Pottemager blevet antaget, er død.

den 5. September mødte udi Raadstuen Johan Casper Lanhrheit og aflagde sin Borger ed, efter at han havde opvist rigtig Pas og bevis paa at ernære sig her i Byen med at Fabrikere alle Slags Smaa Tobak og ellers at handle med Tobak, hvortil han og blev antagen, er død, Endvidere indfandt sig i Raadstuen Dines Hansen Guldborg og foreviste rigtig bevis at have lært Snedker Profession og aflagde sin Borger ed paa at ernære sig af samme Profession, hvortil han og blev antagen, død.

1755

6. Januar indfandt sig udi Raadstuen Skomager Svend Hans Andersen og aflagde sin borger ed paa herfter at ernære sig ved Skomager Profession her i Næstved og vil altsaa han til borger er bleven antagen indgaar i Skomager Lauget, raad forløn til Næsby i Februar 1775.

26

22. Februar mødte udi Raadstuen Just Mikkelsen og vandt sit Borgerskab paa at ernære sig her i Byen med Bryggen og Brændevin samt Værtshushold, hvorpaa han til Borger blev antagen, er død.

d. 27. Marts indfandt sig udi Raadstuen Nicolay Petersen Rigrain Feldbereder og foreviste rigtig Lære Brev samt begærede ikendt at han til borger maatte blive antaget og sig af samme Profession her i Byen at ernære sig, hvorpaa han og er bleven antagen og aflagde han derpaa sin Borger ed, er død. d. 17. April mødte udi Raadstuen Sr. Niels Lynge, VIntapper, der nu er indgaaet i Ægteskab med M. Maren Hansen, der af hans kongel. Majestæt allernaadigst er benificeret med Privelegium at ernære sig her i Byen af Vinthandlingen samt med at holde herbrygning i fornødne tilfælde og begærede han at aflægge sin bogerlige Troskabsed og efter han havde forevist lovligen at have lært sin Profession og Merti blev han til Borger antagen saa at han nu allerede her i Byen med approteckerne maa ahcerecer Vinhandlingen og logerer fremover og ?, har opsagt sit Borgerskab og er reist til Kiøbenhavn den 10. Maj 1783, er meddely forløv under 8. Ejendom. d. 31. Juli mødte i Rådstuen Frederich Neumejer , der fra den første erliggen til Christeporten? antagen og vandt Borgerskab hans Gierning paa at finde sin Christteport? derfor at ernære sig med andens Mands ?, er død. den 7. August mødte udi Raadstuen Niels Andersen, Skomager og foreviste rigtig Lærebrev samt iøvrigt begærede, at han til Borger maatte blive antagen og sig af forbemeldte Haandværk her i Byen sig at ernære, hvorpaa han og var bleven antagen og aflagde han derpaa sin Borgerlige Ed , er død. den 21. August mødte udi Raadstuen Chresten Hansen som vandt Borgerkab paa at ernære sig af Rebslager Profession og forpligter sig da hand holder iøvrigt samme Profession lovlig at have lært aflagde sin borgerlig ed, fomedelst Alderdom og Svimmelhed har denne Mand skriftlig opsagt sit Borgerskab den 5. Januar 1792. 20. November mødte udi Raadstuen Hattemager Svend Frantz Lorentzen Berg og foreviste Næringsbevis Rigtighed at have lært sin Profession i Christania Hattemagerlaug i Norge og begærede derefeter til Borger her i Byen paa samme Proffession at blive antagen, hvilket han blev bevilliget og derpaa aflagde han da sin borgerlige Troskabsed med de Vilkaar, at han ønsker ½ Aar a Dato eller i Sommer til forøvrigt kommende St. Hansdag, indgaar udi i rigtig Hattemager ?, hvorpaa han er Borger antagen, er død.

1756

22. April 1756 indfandt sig for Magistraten her paa Næstved Raadstue og beviste at have lært det ærlige Skomager Haandværk her i Byen Christian Nielsen Schrøder samt at han havde bevis for 17. August 1749 og nu begærede at maatte til Borger her i Byen antages og som herefter aflagde sin Borger Ed paa at nære sig af Skomager Profession, er formedelst Fattigdom og ?

1. Juli mødte udi Raadstuen Friederich Høgfeldt, opfødt her i Byen og aflagde sin Borger Ed paa at ernære sig af Pelsmager Profession som han beviste lovlig og forsvarlig at have lært.

den 19. August Marie Elisabet salig Jacob Kyhns Jordemoder.

27

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103

Made with FlippingBook - Online magazine maker