Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

1863

Jan. 20 Carl Sophus Wilhelm Nielsen, Uhrmager.

Febr. 27. Hans Nielsen, Værtshusholder., 29/4 1869 opsagt, 8/10 1869 Opsigelsen tilbagekaldt, opsagt 30. Marts 1871.

Mars 4. Hans Hendriksen, Arbejdsmand og Husmand, Handel med Lervarer.

Marts 6. Jens Ferdinand Fischer (har Borgerskab af 22. April 1843 som Skomager) Garver., opsagt 22/10 18?

April 7. Jens Hansen, Bager., 24/3 1866 opsagt.

April 25. Peder Christiansen, Værtshusholder., 31/12 1865 opsagt.

April 30. Johan Peter Christian Holst, Skomager., 16/4-77 opsagt indtil videre.

April 30. August Viggo Heinrich Hoffmann, Farver., 6. Marts 1866 opsagt, ombyttet med Borgerskab paa Kiøbmand og Værtshusholder.

Maj 4. Jacob Nielsen, Detailhandler, tillige anmeldt at handle med alle Slags stærke Drikke, l6/4 1867 opsagt indtil videre., 11/9 1868 atter traadt i Kraft, opsagt 18/11 1869.

Juni 18. Carl Adolph Søllegaard, Værtshusholder ( gift med Enke efter P. Pedersen, Himmelstrup), omyttet 19/10 1865, 20/11 1880 ombyttet med Borgerskab som Gjæstgiver.

Aug. 19. Carl Emanuel Bergen, Kiøbmand, 1/6-65 tillige Borgerskab som Værtshusholder, 30/12-82- opsagt Borgerskab, 2/9-95 opsagt Kiøbmand.

Aug. 31. Larsen, Niels Christian, Skomagermester, nu tillige Høker.

Sept. 23. Pedersen, Jørgen, Konditor, 10/9 opsagt indtil videre , 24/11-92 opsagt endeligt.

Nov. 5. Karen Marie Jørgensen, Værtshusholder, 24/2-65 opsagt indtil videre.

Nov. 6. Jens Christian Carl Hansen, Værtshusholder.

Nov. 10 Bernhard Ludvig Handrup, Tobaksfabrikant, 21/11 1870 fallit.

Nov. 19. Christian Thorning, Hjul- og Karetmager, død 1864.

1864

Marts 29. Johannes Madsen, Værtshusholder, 19/4 1867 opsagt.

April 12. Gustav Emanuel Lund, Kiøbmandshandel, opsagt 23/4 1866.

Maj 9. Theodor Henrik Christopher Sander, Kiøbmandshandel, har samtidig med Borgerskabet forbundet sig til at benytte den ham efter § 72 tilkomne Ret.

Aug. 13. Christian Martin Jensen, Sadelmager.

90

Made with FlippingBook - Online magazine maker