Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Okt. 17. Hans Jacobsen, Kiøbmand, samtidig forbundet sig til at Benytte Rettighed efter § 72, død 1865.

Okt. 19. Lars Frederik Ankjær Jensen, Værtshusholder, opsagt 16. Oktober 1865.

Okt. 21. Ole Hansen, Maskinfabrikant.

Nov. 1. Johan Frederik Christian Banaventuer Meldahl, Kiøbmand, opsagt 1. Juli 1869.

Nov. 2. Carl Christian Wulff, Smed.

Nov. 19. Anders Pedersen, Ølbrygger og Maltgiører. 16/4-66 tillige meddelt Borgerskab som Brændevinsbrænder, opsagt 18/4-1871.

Nov. 19. Jørgen Jacobsen, Maltgiører, opsagt 19. Nov, 1867,

Nov. 19. Mads Nielsen, Ølbrygger og Maltgiører.

Dec. 22. Jens Carl Andersen, Hjul-og Karetmager.

Dec. 22. Peter Simon Petersen, Ølbrygger og Værtshusholder, 26/10 1871 opsagt som Værtshusholder.

Dec. 28. Christian Ludvig Hansen, Rebslager.

1865

Jan. 12. Frederik Christian Schiøtte, Rebslager.

Marts 17. Johan Ernst August Krygell, Slagter.

Marts 23. Anders Jørgensen ombytter Borgerskab af. 16. April 1858 paa Høker med Borgerskab paa Detailhandel, 30/1 1883 opsagt Ret til Brændevinshandel, 22/10-84 tilbagekaldt Opsigelsen, 27/3-90 opsagt Retten indtil videre.

April 1. Lars Hansen, Værtshusholder.

April 3. Johan Lauritz Christiansen, Maler.

April 21. Jens Christian Søren Sindahl, Kiøbmand, 12/6-87 frasagt sig Retten til Brændevinshandel.

April 21. Peter Thorvald Petersen Sindahl, Sadelmager.

Juni 3. Peder Larsen, Værtshusholder 1878 26/6 opsagt indtil videre, 15/4-73 ombyttet med Borgerskab til Detailhandel.

Juli 3. Peder Eriksen, Værtshusholder, 11/2-74 opsagt indtil videre.

Aug. 16. Emil Theodor Fix, Bog- og Papirhandel. 9/3-68 tillige Borgerskab som Bogbinder.

Aug. 21. Anders Pedersen, Værtshusholder, 18/10-81 opsagt indtil videre, 1/10-91 atter traadt i Kraft, 1/10 1903 opsagt indtil videre.

91

Made with FlippingBook - Online magazine maker