Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Jun i 26. Emil August Conrad Rolff, Skomager.

Aug. 4. Ludvig Pedersen, Detailhandler.

September 10. Svend Skog, do., 5/11-78 opsagt indtil videre, 18/8-89 ombyttet med Borgerskab som Gjæstgiver.

September 10. Carl Emil Lundstein, Kiøbmand.

September 17. Christian Husum Mogensen, do., 17/9-79 opsagt indtil videre.

September 18. Carl Christian Emil Alexander Jensen, Detailhandler, 2/5-79 opsagt Brændevin.

September 24. Hans Christensen, do., 12/7-80 ombyttet med Borgerskab som Kiøbmand og Værtshusholder, 25/4 1902 opsagt indtil videre.

Okt. 2. Herman Bistrup Sommer, Kiøbmand,8/12 1916 ophørt ved Død.

Okt. 9. Edvard Møller, Kiøbmand, 19/12-84 opsagt Ret til Brændevinshandel indtil videre.

Okt. 17. Peter Nielsen Raun-Lind, Kiøbmand.

Novb. 1. Carl Gottlieb Hansen, Bogbinder.

Novb. 3. Johan Niels Mørup, Tømrer.

Novb 9 Peter Valdemar Svendsen, do.

Novb. 9. Peter Hansen, Gjæstgiver., 15/10-81 opsagt indtil videre.

Novb. 12. Chr. Julius Borup, Detailhandler, 24/8 ombyttet til Gjæstgiverborgerskab

Decemb. 4. Thora Siegfrida Dorothea Holm, do., 20/10-81 opsagt indtil videre.

Decemb. 11. Christian Jensen, do.

103

Made with FlippingBook - Online magazine maker