Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Aug. 8. Hans Larsen ombytter Borgerskab som Detailhandler af 27/1-62 med Borgerskab som Gjæstgiver, 28/12-86 opsagt indtil videre.

Aug. 29 Christian Ricard Boye ombyttet Borgerskab fra Handskemager af 25/4-42 til Detailhandler.

Aug. 21. Harald Rich, Kiøbmand.

Sept. 1. Niels Peter Lauritzen, Skomager.

Sept. 19. Klaus Christian Olsen, Smed.

Okt. 19. Lars Andersen (fornyet Borgerskab af 23/8-66), Detailhandler, 1/10- 1877 opsagt indtil videre.

Okt. 19. Baane Carstensen Egeberg, Slagter.

Okt. 25. Jørgen Hansen, Bager, 20/11-79 ombyttet med Borgerskab som Detailhandler.

Okt. 26. Niels Persson Prag. Skrædder.

Okt. 27. Edvard Christian Frederik Falck, Smed, 24/7-1900 ombyttet til Kiøbmand.

Novb. 27. Olaf Wilheln Goost, Bunt- og Hattemager, tillige Borgerskab af 23. Juni 1882 som Detailhandler.

Novb. 27. Christian Jensen. Høker, 11/12-87 ombyttet til Detailhandler, 18/3-84 opsagt Ret til Brændevin.

1877

Januar 18. Niels Henrik Christiansen, Nielsen kaldet, Murer.

Januar 24. Hans Peter Lange, Cigarmager.

Februar 15. Hans Hansen, Gjæstgiver.,27/11 1882 ombyttet til Borgerskab som Restauratør, 23/7-83 opsagt indtil videre.

Marts 1. Carl Rudolph Plum, Murer, 29/11-83 ombyttet til Detailhandler.

April 3. Jørgen Hans Leonardt Fehstedt, Gjæstgiver, Borgerskab opsagt indtil videre 6/6-85 og 31/3 1890.

April 25. Christian Jacobsen, Skrædder.

April 25. Gundermann Alexander Ludvig Lund Struch, Slagter.

Maj 10. Vilhelm Hake, Murer.

Juni 9. Fr. Osvald TheophiJ Hannibal Hermansen, Jernstøber.

Juni 9. Henr. Chr, Vilh. Hermansen, do.

102

Made with FlippingBook - Online magazine maker