Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

November 28, Peter Julius Waldemar Rasmussen, Maler.

December 7. Johan Sophus Hansen, Sadelmager.

1875

Januar 4. Jørgen Christian Laurits Langhoff, Bager.

Januar 5. Georg Holm Lorange, Gjæstgiver, 25/6-76 opsagt indtil videre.

Febr. 19. Niels Poul Jensen, Uhrmager.

Marts 10. Christian Larsen, Apoteker.

April 24, Johannes Andreas Thomsen, Kiøbmnand, har indgivet Anmeldelse om, at han ikke handler med Brændevin., 10/8-96 ombyttet til Vognmand.

Maj 12. Hans Pedersen, Detailhandler, 12/5-75 afgivet Erklæring om, at han handler med Brændevin.

Maj 29. Anders Jacobsen, Brygger.

Juni. 17. Georg August Lundstein, Kiøbmand.

Juni 27. Anton Theodor Lutzhøft. Do., 27/4-81 opsagt indtil videre.

August 3. Julius Johan August Hansen, Slagter, 13/5-1907 ombyttet for Enken til Barbernæring.

August 5. Heinrich Saaby, Bandagist.

August 18. Hans Peter Ludvigsen, Skomager.

Sept. 28. Rasmus Pedersen, Detailhandel, erklærer at ville handle med Brændevin, 1/6-76 opsagt indtil videre.

Okt. 8. Jens Knudsen, Gjæstgiver, 1/8-84 opsagt indtil videre.

1876

Januar 29. Angelo Meegante, Gjæstgiver.

Februar 5. Axel Joseph Moritz, Detailhandler, afgivet Erklæring om ikke at ville handle med Brændevin.

Februar 18. er Moritz Borgerskab ombyttet med Borgerskab som Kiøbmand.

Februar 22. Christian Jensen Madsen, Marschandiser.

April 22. Hans Jensen, Gjæstgiver, 13/6 ombyttet til Borgerskab som Kiøbmand og Værtshusholder.

April 24. Christoffer Madsen, Detailhandler, 7/11-98 opsagt Brændevinshandel.

April 27. Peter Nielsen, Skomager.

Maj 20. Jens Larsen, Detailhandler, opsagt indtil videre 30/11-77.

101

Made with FlippingBook - Online magazine maker