Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

April 17. Valdemar Julius Nejgaard Daase, Kiøbmand.

April 20. Johan Casper Reiff, Detailhandel.

April 27. Poul Frederik Viggo Handrup, Kiøbmand, 4/8-79 opsagt Ret til Brændevinshandel.

Maj 19. Christian Larsen, Detalist, 2. Juni 1874 gjort Anmeldelse om, at han ikke vil handle med Brændevin., 10/9-85 ombyttet med Borgerskab som Kiøbmand, 1/3-87 opsagt indtil videre.

Maj 26. Theodor Julius Steffensen, Barber.

Maj 28. Carl Theodor Pedersen, Skomager, 7/9-96 ombyttet til Høker.

Juli 27. Jens Visgaard Larsen, Detalist, 7/3-1876 ombyttet med Kiøbmands Borgerskab.

August 11. Adolff Christian Galle, Boghandel.

Sept. 7. Sigiimund Gotthelf Thomsen, Gjæstgiver,29/9-75 opsagt Retten til Brændevin.

Seot. 15 Peder Christian Nielsen, Detailhandel.

Okt. 14. Johan Frederik Larsen, Bager.

Okt. 14. Hans Peter Andersen, Grov- og Kleinsmed.

Okt. 15. Niels Andreasen, Instrumentmager.

Okt. 19. Thora Hermerred Bang, Detailhandel.

Okt. 22. Peter Jacob Andreas Lentz, Rebslager.

Okt. 22. Georg Theodor Fragstest, Detailhandel, 29/6-76 opsagt indtil videre.

Okt. 24. Jens Albert Bundsen, Gjæstgiver, Bager, 30/12 1882 Gjæstgiver Borgerskab ombyttet til Borgerskab som Restauratør, 7/9- 1892 ombyttet til Conditor og Restauratør.

Okt. 28 Adolph Juul Høyer, Snedker.

Okt. 31. Christian Julius Borup, Skrædder.

November 4. Christian Andersen, Detailhandel, handler med Brændevin 27/11-75, 1878 29/6 opsagt indtil videre.

November 11. Alfred William Jensen, Garver .

November 12. Frederik Vilhhelm Hvalsøe, do.

November 17. Henri Christian Megedin Pedersen, Tømrer, 1/6-78 ombyttet for Enken med Næringsbrev som Detailhandler uden Brændevinshandel.

November 21. Johannes Peter Reinnert, Detalist, 21/11-75 afgivet Erklæring om at ville handle med Brændevin, 21/11-77 afgivet Erklæring om ikke at ville forhandle Brændevin.

100

Made with FlippingBook - Online magazine maker