Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Maj 15. Axel Meyer, Høker og Slagter.

Maj 20. Hemming Coritensen, Værtshusholder.

Maj 23. Hans Madsen, Møller og Bager.

Juni 21. Thomas Peter Christensen, Værtshusholder, 25/9-82 opsagt indtil videre.

Juli 10. Christian Ludvig Hansen, Gjæstgiver, 30/9-79 opsagt indtil videre.

Aug. 21. Peder Hemmingsen, Værtshusholder, 29/11-80 ombyttet med Gjæstgiver Borgerskab, 30/7- 92 ombyttet til Slagter.

Aug. 30. Anders Jensen, do, død 22/5 1906.

Sept. 26. Jacob Carl Galle, Cigarfabrikant.

Oktober 22. Fritz Carl Sandøe Jensen, Detalist, 22/10-73 gjort Anmeldelse om at ville handle med Brændevin.

Oktober 23. Martine Henriette Doltorph, Høkerhandel.

Dec 19. Frederik Hagen Larsen, Bandagist.

Dec. 19. Christian Agnety Schrøder, Garver.

1874

Januar 16. Jens Jensen, ? 18/4-79 opsagt indtil videre, opsigelse tilbagetrukket 19/10-80, 31/3-83 opsagt indtil videre.

Januar 21. Carl Harald Valdemar Schipper, Farver og Fabrikant.

Januar 31. Methe Viliam Victor Jensen, Kiøbmand, opsagt 24. Dec. 1875.

Febr. 5. Edvard Frederik Christian Ahrentzen, Instrumentmager.

Februar 16. Frederik Carl Christian Hvidt, Skomager.

Februar 14. Christian Marius Poulsen, Snedker, 10/5 1876 opsagt indtil videre.

Februar 19. Hans Christian Vang, Kiøbmand.

Februar 21. Jens Peter Caspersen, Slagter, 16/10-86 ombyttet til Detailhandler

Februar 25. Henrik Hansen, Værtshusholder, 30/6 1875 opsagt indtil videre.

Marts 27. Hans Christian ?, Værtshusholder, 12/1-83 ombyttet til Gjæstgiver 30/8 1883 opsagt indtil videre , 3/3 1899 tilbagetaget Oprindelsen, 30/3 1901 opsagt indtil videre, 17/8-1901 atter taget i Brug, 30/9 1915 opsagt indtil videre.

April 17. Hans Henrik Reisager Agathan Daase, Kiøbmand.

99

Made with FlippingBook - Online magazine maker