Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Aug. 6. Jens Christian Lund, Detalist, 6/8-72 gjort Anmeldelse om at han vil holde Udsalg af destilerede stærke Drikke, 30/9 1883 afgivet Erklæring om ikke at ville forhandle Brændevin.

Aug. 28. Morten Hansen, Murer.

Aug. 28. Thomas Adam Trøjel, Kiøbmand.

Aug. 31. Heinrich Wilhelm Hørmann, Bager.

Okt. 25. WilhelmTheodor Clausen, Skrædder.

Okt. 28. Hans Hansen, Detalist.

Nov. 2. Fritz Ludvig Borella, Kiøbmand, afgivet Erklæring om at ville forhandle Brændevin.

Nov. 5. Jens Hingkær Pedersen, Kiøbmand, Ligeledes.

Nov. 8. Christian Larsen, Værtshusholder, 10/3 1875 ombyttet med Borgerskab som Gjæstgiver.

Dec. 5. Disconto-Laane og Sparebanken for Næstved og Omegn, Vexellerforretning.

Dec. 23. Industri- og Sparebanken for Næstved og Omegn, Vexellerforretning.

Dec. 30 Christian Nicolai Hansen, Skomager.

1873

Febr.3. Ernst August Frederik Mielche, Kiøbmand, 24/4-74?

Febr. 4. Smed Vilhelm Johansen, Handel efter Næringslovens § 52.

Febr. 15. Julius Christian Christensen, Blikkenslager, Gjørtler.

Febr. 28. Nicolai Julius Stauneng, Kiøbmand, handler ikke med Brændevin.

Marts 3. Jes Hansen, Høker.

Marts 18. Jens Carl Christian Packnesi, KIøbmand, handler ikke med Brændevin.

Marts 21. Johan Thouren, Smed.

April 8. Jens Hansen Tofte, Detailhandler, gjort Anmeldelse efter § 35 om at ville handle med Brændevin, 26/7-80 ombyttet til Borgerskab som Kiøbmand og Værtshusholder.

April 15. Peder Larsen, do, ligeledes.

April 19 Hans Christian Hansen, Bager.

April 22. Hans Peter Jensen, Skomager.

April 28. Johannes Tolejvortien, Detailhandler, 4/5-73 gjort Anmeldelse om at ville handle med Brændevin ifølge § 35, 7/4-74 Borgerskabet opsagt indtil videre.

98

Made with FlippingBook - Online magazine maker