Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Maj 1. Hans Frederik George Lorange, Kiøbmand og Værtshusholder, 1/12 1893 opsagt indtil videre, 23/10 1901 atter taget i Brug.

Maj 4. Christoffer Christensen, Gjæstgiver, 26/10 1902 opsagt indtil videre.

Juni 5. Marcus Ernst Jansen, Kiøbmand, 10/9-1900 opsagt.

Jun i 17. Peter Petersen, Værtshusholder, Slagter.

Juli 17. Frederik Nielsen, Skrædder.

August 29. Arendt Georg Withusen, Kiøbmand, 13/12-93 opsagt Brændevinshandel.

August 29 Peter Johan Abildgaard, Kiøbmand, 18/9-76 opsagt indtil videre.

Sept. 1. Martin Frederik Larsen, Detailist.

Oktober 14. Frederik Vilhelm Moirel, Smed.

Nov. 4. Johan Peter Holm, Bager.

Nov. 9. Frederik Pedersen, Maltgiører.

Nov. 9. Jens Peter Møller, Værtshusholder, 25/11-80 ombyttet med Borgerskab som Gjæstgiver.

Nov. 22. Jens Hingkjær Pedersen. Detailhandel, 5/11-72 ombyttet med Borgerskab som Kiøbmand.

Nov. 25. Peter Jacobsen. Detailhandel, 10/7-84 ombyttet til Gjæstgiverborgerskab.

December 13. Frederik Vilhelm Hans Svane, Conditor, 1878 10/8 opsagt.

1872

Februar 9. Jens Nielsen, Høker.

Februar 15. Marie Høy, Høkerhandel.

April 18. Aksel Emanuel Tisch, Materialhandler, 28/2-95 opsagt.

April 22. Niels Tygesen, Murer.

April 22. Adolph Christian Petersen, Tømrer, 17/4 1873 opsagt.

April 23. Christian Ricard Boye, Handskemager, 29/8-76 ombyttet med Værtshusholder.

Maj 3. Andrea Jørgine Mathilde Mortensen, Detailhandel.

Maj 14. Christian Andersen, Hestehandler, opsagt 30/9-73.

Maj 25. Niels Hansen, Slagter.

Juli 15. Johannes Heinrich Reif, Detalist, 18/4-76 opsagt indtil videre.

97

Made with FlippingBook - Online magazine maker