Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

April 22. Johan Peter Ackerberg, Sadelmager.

April 22. Peder Christiansen, Værtshusholder, 13/3 1872 opsagt indtil videre.

April 27. Valdemar Larsen, Handske- og Pelsmager.

April 28. Albert Hemmingsen , Kiøbmand, anmeldes efter § 73.

Maj 3. Poul Nielsen f. Pohlt, Murer.

Maj 27. Henrik Christian Krag Milling, Mineralvandsfabrikant.

Juni 18. Hans Thies Schmidt, Garver.

Juni 21. Johannes Christian Olsen, Detalist, 28. Nov. 1845 som Skomager.

Juli 21. Christopher Nielsen, Dedtailhandel, 19/12-71 opsagt indtil videre.

August 17. Hans Henrich Baumgarten, Møller og Bager.

August 19. Jens Jørgen Jensen, Værtshusholder, død 6/9 1881 i Sverig.

Sept. 14. Niels Nielsen, Værtshusholder, 18/4-1875 opsagt indtil videre.

Oktober 14. Mads Jerrserr, Detailhandel.

November 18. Johan Nielsen Posh, Snedker.

December 5. Christian Andreas Gottlieb Schjørring, Fabrikant.

1871

Februar 9. Niels Andersen, Bager.

Februar 28. Christen Christensen, Murer.

Marts 8. Hans Christian Vang, Marchandiser og Skrædder, m i Kjøbenhavn 19/2 1874.

Marts 14. N. Peter Heskjær, Fabrikant.

Marts 21. Peter Christian Eriksen, Smed.

April 14. Frederik Vilhelm Sabra, Kiøbmand.

April 18. Marcus Ernst Jansen, Detailhandler, afgivet Erklæring efter § 35, ombyttet Attest Juni 1871.

April 25. Jacob Adolph Petersen, Kobbersmed.

April 25. Magius Hans Peter Christian Thrane, Bager.

April 25. Harald Oscar Carl Julius Mørch, Maler.

April 29. Sophus Ludvig Hansen, Kiøbmand, afgivet Erklæring at ville forhandle Brændevin.

96

Made with FlippingBook - Online magazine maker