Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Maj 3. Niels Mikkelsen Kjær, Detailhandel, opsagt 30. Oktober 1871.

Maj 3. Christian Foldsted Carlsen, Skomager, 16/11-83 ombyttet til Borgerskab som Gjæstgiver.

Maj 4. Jens Ancher Christian Ludvig Jensen, Kiøbmand, Værtshusholderborgerskab i Forbindelse med Kiøbmandsborgerskab, 29/10-95 opsagt Borgerskab.

Maj 10. Frederich Vilhelm Marius Svarre, Bager, 23/12 1871 ombyttet med Borgerskab som Conditor.

Maj 10. Peder Christiansen, Detailhandel, 10/5-69 indgivet Erklæring om at ville sælge Brændevin i overensstemmelse med § 35?

Maj 29. Albert Villiam Ferdinand Larsen, Kiøbmand, 31/3-97 opsagt Brændevin indtil videre.

Juni 9. Hans Christian Carl Lund, Mineralvandsfabrikant, 10/4 1870 opsagt,

Juni 10. Jens Larsen, Murer, 28/9-10 opsagt indtil videre.

Juli 1. Henrik Marius Rosenstjerne Krag, Kiøbmand, 23/9-74 mundtlig erklæret, at han ikke handler med Brændevin.

Juli 13. Christian Ludvig Gemynthe. Detalist, 15/7-69 indgivet Erklæring om at ville handle med Brændevin. i H.t. § 35.

Juli 15. Hans Pedersen, Værtshusholder, 21/3 1870 opsagt, gjenoptaget ¼-76.

Juli 17. Carl Christian Nielsen, Skomager.

Sept. 7. Diego Florentinus Sørensen, Kiøbmand, gjort Anmeldelse i. H. til § 73.

Sept. 18. Niels Christian Jensen, Marchandiser.

Okt. 9. Henrich Frederik Ludvig Toft, Maler.

Okt. 19. Hans Johansen, Værtshusholder, 31/3 1903 opsagt.

Okt. 21. Hans Pedersen, Værtshusholder, 28/2 1870 opsagt indtil videre, atter tilbagekaldt 1870.

Okt. 29. Christoffer Christoffersen, Værtshusholder, 30. Sept. 1871 opsagt,

Nov. 2. August Agerlev, Bager.

Nov. 24. Christian Jensen, Skrædder, 13/5 1903 ombyttet til Barber for?

? 18. Christian Jensen, Værtshuholder, 27/11-76 ombyttet med Høker og Uhrmager.

? Frederik Christian Ahrentzen, Uhrmager.

? ? Andreas Jappe, Kiøbmand 19/11-84 opsagt Brændevin.

1870

April 13. Christian Sophus Larsen, Detailhandler.

95

Made with FlippingBook - Online magazine maker