Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Marts 11. Frederik Christian Sauer, Murer.

Marts 20, Christian Ulrik Satterup, KIøbmandshandel, har gjort Anmeldelse om at benytte Retten til Brændevinshandel m.m.

April 6. Rasmus Hoyer, Snedker.

April 7. Knud Larsen Lynge, Snedker.

April 29. Christian Baumgarten, Møller, 1870 opsagt indtil videre.

Maj 2. Hans Mortensen, Værtshusholder, 5/1 1902 opsagt indtil videre.

Maj 5. Niels Sørensen, Kiøbmand, April 73 opsagt.

Maj. 6 Christian Frederik Scheibel, Blikkenslager.

Maj 9. Maltha Friederich Friis, Værtshusholder i forening med hans tidligere Kiøbmands Borgerskab (fra 1. Aug. 1862).

Juni 30. Carl Christian Frederich Poulsen, Maskinfabrikant.

Juni 30. Gotfried Heinrich Moosdorf, Stolemager.

Juli 20. Hans Madsen, Værtshusholder.

Nov. 4.? Johan Friederich Knorr, Kiøbmand.

Nov. Carl ?, Blikkenslager.

Okt. 17. Johan Ferdinand Albert Gottschald, Bager, opsagt Nov. 18?

Okt. 22. Peder Christian Nielsen, Bager, 15/9-74 ombyttet med Borgerskab paa Detailhandel.

Nov. 7. Lauras Julius Nathalius Wildt, Kiøbmand, 30/6-86 opsagt Brændevin indtil videre.

Nov. 9. Ole Hansen, Detailhandel 3/5-69 opsagt indtil videre.

1869

April 1. Jens Christensen, Detalist, 19. Sept. 1869 indgivet Erklæring i ret til at handle med Brændevin, 28/9 1870 opsagt indtil videre, og endelig opsagt 28/1 1870.

April 19. Johan Christian Bigum, Murer.

April 19. Ole Peder Meyer, Murer.

April 19. Jens Peder Sørensen, Murer.

April 27. Carl Thomas Severin Hansen, Kunsthandel, 27/9-71 opsagt indtil videre.

April 29. Peter Vilhelm Petersen, Bødker.

94

Made with FlippingBook - Online magazine maker