Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Sept. 10. Christian Larsen, Skomager.

Okt. 12. Chresten Nielsen Møller, Kiøbmand. )

Okt. 18. Jacob Carl Galle, Kiøbmand, Jacob Galle og Co., Jacob Carl Galle er under 26. September 1873 meddelt yderligere Borgerskab som Cigarfabrikant, opsagt 30/4 1867 indtil videre, 27/6-75 igen traadt i Kraft.

Nov. 14. Egevig Nicolai Meyer, Kiøbmandshandel, opsagt 20. Juli 1867.

Dec. 31. Frederik Harald Christensen, Kiøbmandshandel.

1867

Jan, 2. Johan Frederik Petersen, Bødker.

Maj 18. Hans Hansen, Handskemager, opsagt indtil videre 30/10 1876.

Juni 19. Christian Ludvig Schmidt, Barber.

Juni 20. Carl Johan Lund, Handel med El, 23/10-67 ombyttet med Borgerskab paa Værtshushold.

Juli 20. Frederik Vilhelm Hoffmann, Kobbersmed.

Aug. 30. Emil August Hansen, Kiøbmandshandel, død 20/3-98.

Okt. 17. Neeis Nielsen ?, 21/3 1870 opsagt.

Okt. 22. Adolph Levin Cohen, Kiøbmandshandel, har gjort Anmeldelse i Henhold til Næringsloven § 73.

Okt. 22. Jørgen Jørgensen, Værtshusholder. 2/11-72 opsagt indtil videre, 16/2? endelig opsagt.

Okt. 23. Carl Johan Lund ombyttet sit Borgerskab med Handel med gammelt Jern med Borgerskab paa Detailhandel, gjort Anmeldelse i Henhold til N L § 35.

Okt. 30. Carl Frederik Arnholtz § 52 Lov 29/11 1867.

Nov. 6. Hans Jensen, Værtshusholder, gjort Anmeldelse efter Næringslovens § 35, 20/11 1908 opsagt indtil videre.

Nov. 19. Christian Johansen, Maltgiører

1868

Jan.27. Johan Heinrich Lunau, Værtshusholder, 31/3-80 opsagt, 17/8-1876 tillige Vognmand.

Febr. 1. Fritz Uepkendory, Snedker.

Marts 9. Boghandler Emil Fix, Bogbinder, 16. Aug. 1865.

93

Made with FlippingBook - Online magazine maker