Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Aug. 29. Martin Christoffer Kleinsorg, hans Borgerskab som Skipper af 6. April 1858 ombyttet med Borgerskab paa Detailhandel

August 29. Karen Kirstine Bech. Detailhandler., 24/4-81 opsagt.

Sept. 8. Jacob Jensen, Værtshusholder, opsagt 24. Juli 18?

Okt. 19 Carl Adolph Søllegaard, faaet Borgerskab af 16. Juni 1863 som Værtshusholder ombyttet med Borgerskab som Snedker, ombyttet pr. 25. August.

Okt. 19. Christian Andersen, Værtshusholder, 12/9-80 opsagt indtil videre.25/4-90 tilbagekaldt Opsigelse, 31/12-91 atter opsagt.

Okt. 19.Anders Hansen, Værtshusholder, 31/10-71 opsagt.

Okt. 20. Rasmus Jensen, Værtshusholder, 18/9-78 ombyttet til Detailhandlerborgerskab.

Okt. 27.Niels Peter Reith Sperling, Bager.

Okt. 28. Hans Christian Waaber, KIøbmand.

Nov. 10. Georg Jørgen Johan Hagen, Detailhandler, opsagt 30. Sept. 1870.

Nov. 21. Rudolff Wilhelm Christian Petersen,? Handel af § 52 Lov 29/11-1857, opsagt 18. April 18?

Nov. 27. Jens Christian Ditlevsen, Værtshusholder.

1866

Marts 6. Jacob Nielsen ombyttet sit Borgerskab paa Detailhandel med Borgerskab som Kiøbmand og i Forbindelse hermed Værtshusholder, opsagt 18/11 1869.

April 6. Uhrmager Carl Bech, Detailhander jf. 19. August 1859.

April 16. Jørgen Jacobsen, Brændevinsbrænder af 16. Nov. 1864, opsagt 18. Nov. 187?

Maj 22. Hans Severin Jensen, Skomager, 26. April 1867 opsagt indtil videre.

Juni 20. Laura Jacobine Knudsen, Detailhandel.

Juli 10. Carl Victor Petersen, Bogtrykker.

Aug. 23. Lars Andersen, Detailhandel, har gjort denne herved til Næringsnævn § 35, opsagt 11/1 1873 til videre, 1/7-91 opsagt til videre.

Aug. 25. Carl Adolph Søllegaard hans Borgerskab af 19. Oktober 1865 som Snedker ombyttet med Borgerskab som Værtshusholder.

Aug. 31. Christian Rudolph Friederichsen, Kiøbmand og Detailhandler, har gjort denne i Henhold til Næringslovens § 735-

Sept. 3. Jacob Peter Johannes Frigast, Kiøbmandshandel.

92

Made with FlippingBook - Online magazine maker