Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Jan. 9. Jens Olsen, Tømrer. (se nedenfor)

Jan. 9. Hans Andersen, Værtshusholder, opsagt 1. April 1862.

Jan. 14. Jens Olsen, Hjul- og Karetmager (se ovenfor).

Jan. 17. Jørgen Eriksen Skrædder., opsagt 1. Juli 1862.

Jan. 21. Heinrich Dige Grønberg, Maler.

Febr. 4. Peder Hansen, Murer.

Febr. 27. Hans Larsen , Detailhandel,ombyttet 8. April 1876 med Gjæstgiverborgerskab, har tillige anmeldt at han agter at sælge Brændevin og andre tilladte stærke Drikke.

Marts 4. Johan Magnus Detlef Prien, Rebslager.

Marts 15. Gottlieb Ernst Eriksen i Karrebæksminde, Sætteskipper.

Marts 22. Ole Sørensen i Karrebæksminde, Sætteskipper.

April 2. Peter Andersen i Karrebæksminde, Sætteskipper., opsagt 4. Maj 1864.

April 11. Lars Hansen i Karrebæksminde, Sætteskipper., 14/3-63 opsagt indtil videre.

April 28. Frederik Christian Jensen Birch, Skomager.

April 28. Conrad Friederich Wilhelm Broikkmeyer, Bager.

Maj 9. Johan Martin Weeke, Kiøbmand., 21/12-62 Erklæring om at benytte Retten efter § 72, 29/4-76 tilbagekaldt Erklæringen.

Juli 4. Peter Bernth Wollander, Skomager.

Aug. 1. Malthe Frederik Friis, Kiøbmand., 9/5-1868 tillige Borgerskab som Værtshusholder.

Aug. 11. Terman Lauritsen, Detailhandler. opsagt 15/11 1869.

Sept. 9. Johan Ditlef Christian Dehhert af Karrebæksminde, Sætteskipper.

Okt. 1. Anders Jørgensen, Smed.

Okt. 8. Hans Vandahl Tolderlund, Kiøbmand., 1/6-65 tillige Borgerskab paa Værtshushold, opsagt 13. April.

Okt. 21. Ernst Alexander Emil Kauth, Boghandler.

Nov. 15. Cathrine Elisabeth Lyngbye, født Lauritzen, enke efter Sadelmager Lyngbye, Detailhandel ikke indbefattet Handel med Brændevin, bortflyttet 1863.

December 29. Frederik Ludvig Brandt, Kiøbmand og Brændevinsbrænder., 1/6 65 Borgerskab paa Værtshushold 25/9-63 ogsaa Brændevinshandler, 30/12 1882 opsagt Borgerskab paa Værtshushold.

89

Made with FlippingBook - Online magazine maker