Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Oktober d, 29 aflagde Erland Olsen sin borger ed at nære sig med Snedker Haandværk, 19. Oktober 1741 bortfløt sit forlen at flyt her fra Byen.

November d. 5. aflagde Niels Pedersen sin borgerlig ed at nære sig med Handskemager Haandværk, død 1755.

Den 6. aflagde Rasmus Bert sin Borgerlige ed paa at ernære sig ved sin lærte Urtegaards? Profession

December den 3. aflagde Henning Svendsen Grønberg sin borgerlig ed at nære sig ved Mølleri ved samtlige i brug værende Byens ? Møller, borte.

1740

Den 18. Februar aflagde? Hans Leinersen sin borgerlig ed at ernære sig som Skomager i Lauget, død.

Marts d. 17. forespurgte Johan Heinrich

September d. 1. aflagde Theo Fercheldsen borgerskabsed paa Stand sin ret agter at nære sig som Brygger ret med sin lærte ?, er rejst til København.

13. aflagde Niels Andersen sin borgerlig ed at ernære sig ved Hjulmands Haandværk, død.

Dec. 22. aflagde Isac Isachsen sin borgerlig ed som privilegeret Retsformand her i Byen sig at nære, død.

1741

Januar d. 5. aflagde Adam Fagmand sin borgerlig ed at nære sig som Drejemester her i Byen?, død.

Samme Dato aflagde Mathias Cortzen borgerlig ed at nære sig med ? Drejemester ? død.

Ligeledes aflagde Joachim Heinrich Hoper sin borgerlig ed og agter at ernære sig ved Slagteri som forhen under 17. Maj pay: er formeldes, død.

Febr. d. 16 aflagde Niels Hansen Brysting sin borgered paa at ernære sig som Skrædder Haandværk, som hermed fremlagde som bevilliget 7. Februar h.a. hvormed han fremviste Svendebrev første?

Dito aflagde Tycnning Nielsen Horninger sin borgerlig ed at nære sig med Skomager Haandværk og vil førstkommende St. Hans Dag skulle forsvare sit lære bevis, samt forinden med brugte Haandværk at give sit Mesterstykke, er fløt til København.

Den 6. Juli aflagde Rasmus Rasmussen selv den ham lærte Handskemager Haandværk den Borgelige ed i Byen at ernære sig med forekommende Haandværk, død.

August fremlagde Peter Petersen Møller sin borgerlig ed at nære sig med Kiøbmandshandel som conterviseret og ? Forordningen 18. December 1707 nu i ? befundne Stand med varer for Byens sorteringer fremført i Juni tilfaldt, er død.

Den 17. Oktober aflagde Johan Smith sin borgerlig ed at nære sig som Skrædder og Buntmager, er flødt af Byen.

19

Made with FlippingBook - Online magazine maker