Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Den 19. Oktober aflagde Johan Adam Botmann sin Borger ed at vil nære sig af Slagter Proffessionen, som han da tillige fremviste til foreløn? Skudsmaal fra den højadelige Jomfru Aster Vemmetofte, dateret 12. Oktober 1741, er død.

Dito aflagde Christen Christensen sin Borger ed at nære sig som daglønner, er død.

d. 16. November aflagde Lars Rasmussen sin Borger ed at nære sig af Øll og Brændevins Sall., er død.

d. 14 December aflagde Christian Berg sin borgerlig ed at nære sig ved Smedeværk og ?, i Januar 1746 opsagt sit borgerskab og er til Corfoir uden Forløv.

Dito dato aflagde Ebbe Nielsen sin borgerlig ed at nære sig med Murer Haandværk, er død i Aaret ?

Dito dato aflagde Casper Wulff sin borgerlig ed at nære sig med Murermester Haandværk, er død 1754.

Dito Dato Anders Sørensen aflagde sin borgerlig ed at nære sig med daglønning, er død.

1742

d. 1. Februar anmeldte Niels Lorentzen Giersing Madsen sin borgerlig ed i ? at ernære sig her ydes

8. dito aflagde bemeldte ? Smed sin borgerlig ed paa brøste? Profession sig at ernære, død.

d. 24. Maj aflagde Jens Andersen sin borgerlig ed at nære sig med Tømrer Haandværk, er død.

Juni d. 21. aflagde Jacob Petersen sin borgerlig ed at ernære sig med Tømrermands Haandværk, er død.

Dito dato aflagde Johannes Clausen sin borgerlig ed at nære sig med Snedker Haandværk, er død.

Juni d. 28. aflagde Niels Hansen sin borgerlig ed og agter at nære sig af Feldbereder Haandværk som han har lært hos Hans salige Fader Hans Nielsen Adense ? her i Næstved, er død.

Juli d. 5. aflagde Batsib Selmit sin borgerlig ed og agter at nære sig med ?, er for Alderdoms Skyld kommen i Helsingør Hospital.

d. 19. ds. aflagde Johan Witte sin borgerlig ed paa at ernære sig med ? Profession, død.

Sept. D. 13. aflagde Gottfried Wulff ? Smed sin borgelig ed at nære sig som Glarmester her i Byen og foreviste? Dateret 29. August 1742at han har lært ? og i Lauget da indført, er rejst uden Forlov til Kiøge.

Oktober d. 11. aflagde Knud Rasmussen, Skomager Svend sin Borger ed, at ernære sig af Skomager Haandværk. Barn fød her i Næstved, er død.

Anno 1743

Januar d. 31. aflagde Olluf Erhardsen sin Borger ed at ernære sig af Guldsmed Haandværk som han har lært hos hans salige Fader, fordums Borger og Guldsmed her i Byen, er død.

20

Made with FlippingBook - Online magazine maker