Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Febr. 26. Johan Joacim Brandt, Tømmermester.

Marts 9. Lauritz Harald Rosenkrantz Theil, Kiøbmand.

Marts 31. Mads Schøtte Børresen, Kreaturhandler.

April 6. Martin Christoffer Kleindrup, ?. ombyttet 29/8 til Værtshusholder.

April 15. Hans Hansen, Værtshusholder, opsagt 23. April 1860.

April 16. Anders Jørgensen, Høker, opsagt 23/3-65.

April 23. Jens Jacobsen, Borgerskab paa Handel med Peber og ?

April 28. Niels Madsen Fraas, Glarmester, 7/2-95 tillige Detail.

Maj 15. Edvard Ludvig Theobald Clausen, Konditor, opsagt 15/9 1869.

Maj 18.. Asmus Heinrich Christian Gaie, Vævemester.

Juni 15. Jens Jensen, Værtshusholder., Enken 8/12 1897 tillige Næringsbrev som Handskemager, opsagt 4/1 1900.

Juli 13. Hans Nielsen, Værtshusholder., 2/5 1881 opsagt indtil videre.

Juli 14. Niels Sørensen, Værtshusholder., den 27/12 1867 opsagt indtil videre. 5/5 1868 opsagt.

Juli 27. Niels Bemjamin Hansen, Værtshusholder.

Aug. 3. Mathias Sebastian Møller, Værtshusholder.

Sept. 11. Arbmd. Peder Nielsen, Værtshusholder., opsagt 28/9 1867.

Sept. 11. Arbmd. Niels Pedersen, Værtshusholder., 31/3-64 opsagt indtil videre.

Sept. 13. Bagermester og Konditor Jacob Severin Bilsted. 20/12-63 indgivet Anmeldelse i Henhold til Næringsloven § 73.

Sept.18 Scandasmand Jørgen Anderen, Værtshusholder., Opsagt 31. Oktober 1860

Okt. 15. Drejemester Caspar Christian Hoffmann meddelt Borgerskab som ?

Okt. 16. Hertz Moses Bernth. Førhen Guldsmed, Værtshusholder., opsagt 1. Januar 1861 indtil videre.

Okt. 19. Rudolph Mini, Conditor., opsagt 30/9 1863.

Okt. 23. Peder Poulsen, Værtshusholder., 27/ 6 opsagt indtil videre.

Okt. 23. Martin Gummerius Erlandsen,Hansen, Bagermester., opsagt 7. Marts 1863.

Nov. 2. Theodor Peter Ludvig Meinicke, Snedkermester.

Nov. 4. Sophie Magdalene Streirfod Petersen, Værtshusholderske, opsagt 1859.

86

Made with FlippingBook - Online magazine maker