Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Jan. 3. Julius Joost, Snedkermester.

Jan. 3. Andreas Peter Sophus Aaris, Tømmermester

Jan. 3. Peder Olsen, Hjulmagermester.

Jan. 3 . Christian Shriboldt, Slagtermester.

Jan. 3. Johan Frederik Busch, Malermester.

Jan. 3. Anthon Laurentius Gjerløv, Skomagermester.

Jan. 3. Lars Andersen Møller, Skomagermester.

Marts 25. Johan Jørgen Christopher Wildt som Kiøbmand., opsagt Ret til Brændevinshandel d. 20. December 1878.

Marts 25. Peter Christian Kalhauge, Murermester.

Marts 25. Lars Christensen, Værtshusholder og Høker., opsagt 24/3 1891 indtil videre.

Marts 28. Johan Henrik Gradt, Malermester.

April 25. Frederik Brusch, Slagtermester.

April 25. Johan Conrad Lund, Guldsmedmester.

April 28. Hans Christian Ludvig Christensen, Malermester., død.

Juni 8. Johan Christian Nandrup, KIøbmand., død.

Juli 31. Friderich Heinrich Conrad Gatzviller, Buntmager., 7/5 62 endvidere Borgerskab som Hattemager.

Aug. 29. Peter Olden Mortensen, Skipper. 30/3 1913 opsagt – Værtshusholder

Sept. 8. Johan Frederik Lillelund, Kiøbmand., 1/6 65 tillige Borgerskab paa Værtshushold.

Sept. 22, August Frederik Møller, Kiøbmand, død.

Okt. 28. Mads Schytte Børresen, Boghandler., falleret.

Nov. 6. Christian Ridermann Rohding, KIøbmand., 30/7 63 ?

Nov. 7. Johan Carl August Kampas. Bager., bortrejst.

Nov. 7. Julius Edvard Køhlert, Skomager., bortrejst.

Nov. 7. Niels Lorentzen, Maskinbygger.

Nov. 16. Carl Ludvig Silheborg Olsen, Snedkermester.

1858

85

Made with FlippingBook - Online magazine maker