Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Nov. 3. Christensen, Carl Wilhelm Ferdinand, Væver, tilladelse til at ernære sig som Væver.

Nov, 9. Christensen, Hans Henrik, Kiøbmand.

Dec. 7. Jacobsen, Carl Farver- og ?.

Dec. 18. Løvstrøm, Carl Henrik, Buntmager.

Dec. 18. Olsen, Carl Christian Eduard, Skomager.

Dec. 18. Larsen, Niels Christian, Skomager., 31/8 1863 tillige meddelt Borgerskab paa Høkerhandel.

Dec. 18 Søllegaard, Christian, Snedker.

Dec. 27. Stammerjohan, Hans, Brolægger og Stenhugger.

Dec. 29. Høyer, Ferdinand, Snedkermester.

Dec. 29 West, Edvard Henning, Sognepræst, Borgerskab som ?

1856

Jan. 26. Nygaard, Carl Theodor, Høker.

Marts 8. Andreas Peder Sophus Aaris, Tømrermster.

April 19. Anders Halvor Halvorsen, Slagtermester., 11/4 1870 ombyttet med Borgerskab paa Værtshusholder.

April 28. Johannes Ludvig Frederik Stollenwarck, Farver og Høker., er anulleret 10/10.

Maj 19. Emil Wilhelm Kragelund, Kiøbmand., 20. Maj 1862 falleret.

Juli 4. Kiøbmand Jørgen Magnus Sonne som Brændevinsbrænder., 27/12 1882 opsagt indtil. videre.

Sept. 26. Ludvig Theodor Waldemar Berth, Guldsmedemester.

Okt. 9. Aseder Christiansen, Spækhøker.

Okt. 10 Hans Peder Hansen , Skibsbyggermester.

Okt. 23 Georg Preusi, ?

Okt. 28. Hans Peder Nordsteen, Høker., død.

Nov. 3. Andreas Olsen, Kaal- og Grønthandler.

1857

Jan. 3. Ernst Bunlden, Snedkermester.

Jan. 3. Christoffer Jensen, Snedkermester.

84

Made with FlippingBook - Online magazine maker