Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Juli 28. Østergaard, Hans Hansen, Slagter.

Aug. 10. Struch, Niels Johan Ludvig Lund, Høker.

Aug. 17. Borchenius, Carl Ferdinnd, Kiøbmand.

Aug. 17. WilhelmWaldemar, Kiøbmand.

Aug. 29. Becker, Frederik Wilhelm, Kiøbmand., 1878 d. 1/11 erklærer ikke at ville forhandle Brændevin.

Sept. 19. Petersen, Hendrik Ludvig, Kiøbmand.

Sept. 19. Knudsen, Hans Rasmus Nicolai, Levigar., opsagt 12. Maj 1862.

Okt. 19. Struer, Lauritz Eriksen, Bager.

Okt. 19. Frigast, Jacob, Bager., opsagt 5/12 1868,

Okt. 31. Jørgensen, Frederik Ferdinand, Kiøbmand.

Nov. 2. Jacobsen, Jens, Børstenbinder.

Nov. 21. Borchsenius, Hans Theodor Sophus, Kiøbmand.

Dec. 21. Kruse, Frederik, Rebslager.

1855

Jan. 26. Hatting, Wilhelm Jørgen Iversen, Bagermester.

Feb. 8. Michelsen, Andreas Julius, Buntmagermester., 22. Juni 1867 anmodet om Borgerskab som Hattemager.

April 7. Larsen, Christian, Hjul- og Karetmager.

Maj 31. Hansen, Jens, Værtshusholder., død 1863.

Juni 19. Jacobsen, Daniel, Kiøbman.d, v.d. 12. Nov. 1849.

August 15. Hansen, Peder af Hjelmsølille, Brændevinsbrænder., 1859 25. Juni ombyttet Borgerskab til Ølbrygger.

August 30. Sonne, Svagnesagnius, Kiøbmand., 27/12 1882 opsagt indtil videre.

Sept. 18. Reinert, Johannes Peter, Handskemager og Hattemager.

Okt. 1. Godskjær, Edvard Theodor, Kiøbmand., opsagt 5. December 1866.

Okt. 9. Nielsen, Hans, Skomagermester.

Okt. 19 Abrahamsen, Abraham, Kiøbmand.

83

Made with FlippingBook - Online magazine maker