Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Maj 3. Egedius Ferdinand Sander, Kiøbmand., 29/12 1882 Borgerskab paa Værtshushold. 26/8 1885 opsagt Retten til at sælge Brændevin.

Maj 4. Fuglsang, Frederik Ferdinand, Saddel- og Buntmagermester.

Maj 6. Jensen, Clemmen, Værtshusholder og Spækhøker.

Maj. 10. Saffmann, Alexander, Kiøbmand.

Maj 12. Gyemoer, Carl Wilhelm, Kiøbmand., opsagt 14. Oktober 1854.

Maj 21. Hansen, Hans Hendrich, Skræddermester.

Maj 24. Jacobsen, Jacob, Snedker.

Juli 6. Hans Nielsen, Skomager., opsagt 25. April 1854 paa Begjæring af Hans Nielsen, atter i Kraft 9. November 1855, den 16/4 1873 atter opsagt indtil videre.

Juli 14. Christensen, Johan Carl Ludvig, Laghandler., død 1887.

Sept. 20 Petersen, Peter, Farver.

Dec. 27. Petersen, Rasmus Peter Christopher, Malermester.

1854

Febr. 7. Rasmussen, Rasmus, Skomager., 2/10-61 meddelt Næringsbeviis som Skomager i Bavelse Sogn.

Febr. 7. Juul, Hans, Skomager.

Febr. 7. Erdingilade, Hans Peter, Skomager., død 1862.

Febr. 7. Adam Jens Peter Andersen, Skræddermester.

Marts 30. Peder Hansen Pedersen, Tømmermester.

Maj 9. Nellemann, Hans Nicolai Bertrand, Kiøbmand.

Maj 16. Jens Pedersen Bannhore, Skrædder.

Maj 18. Conrad Ferdinand Petersen, Kiøbmand., opsagt 1859, tilbagemeldt 7. December 1866.

Maj 19. Krejuser, Carl Andreas, Guldsmed.

Maj 20. Wiener, Carl Christian, Maler.

Juni 12. Bærentzen, Niels Frederik, Skipper.

Juli 14. Hemmestrup Petersen, Peder, Værtshusholder., død enken gift med Carl Adolph Søllegaard, der faar Borgerskab 16. Juni 1863.

82

Made with FlippingBook - Online magazine maker