Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

1859

Jan. 27. Julius Frederik Wilhelm Bisted, Skræddermester.

Febr. 23. Edvard Theodor Sørensen, Skipper.

April 11. Bagersvend Niels Peter Bentzon.

April 16. Gottlieb Frederik Julius Christensen, Værtshusholder.

Juni 25. Peder Hansen, førhen Brændevinsbrænder nu Ølbrygger.

Juni 28. August Christian Anton Petersen, Skeuidegaardsmester?

luli 16. Jens Christian Johansen, Glarmester.

Juli 30. Hans Carsten Frederik Lund, Kiøbmand., 1/6 65 tillige Borgerskab som Værtshusholder.. 22/3 1870 opsagt indtil videre.

Aug. 2. Jens Peter Petersen, Skræddermester., opsagt 7/11-65.

Aug. 2. Theodor Emil Ljungberg Skomagermester.

Aug. 9. Hans Madsen, Værtshusholder, opsagt 30/9 1864.

Aug. 19. Carl Beck. Uhrmager., 6/4-66 tillige Borgerskab som Detailhandler.

Aug. 19. Sophus Wilhelm Mikelsen, Bødker.

Aug. 31. Moritz Philipp Cohen, Kiøbmand.

Aug. 31. Rasmus Pedersen, Værtshusholder., opsagt 31/3-60.

Sept. 6. Jacobine Stager, Handskeudsalg.,, ombyttet med Næringsbrev til Detailhandel.

Sept. 14. Hans Johansen, Værtshusholder., opsagt 31/10-79.

Sept. 14 Lauritz Petersen,, Blikkenslager.

Okt. 25. Wilhelm Marius Hesselberg, Kiøbmand.

Nov. 2. Termann Lauritzen. Høker., opsagt 11. August 1862.

1860

Jan. 11 Jens Christian Jensen, Kiøbmand., opsagt 31/3-62 indtil videre. 7/5-65 igen traadt i Kraft

Jan 14. Claus Petersen, Kurvemager.

Jan. 21 Wilhelm Ferdinand Eriksen. Sadelmager., opsagt 19/10 1864.

87

Made with FlippingBook - Online magazine maker