Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Nov. 8. Tømmermester Friederich Hubert, afleveret 8. Marts 1847.

1843

April 23. Skomager Fleicer, tillige Borgerskab 1863 som Garver, opsagt 22/10 1870.

Sept. 14. Buntmager Wilhelm Joost.

Juni 22. Kobbersmed Johan Christian Lillegaard, opsagt 19. August 1871.

Juni 22. Bager Christian Henrik Abraham Mailand., opsagt 19. April 1869.

1844

April 11. Jens Ludvig Nielsen.

April 30. Christian Wilhelm Rodian, KIøbmand, 13/2 1868 opsagt indtil videre.

Maj 1. Bager Peter Christian Larsen.

Maj 1. Slagter Carl Bekker.

Maj 6. Smedemester Andreas Andersen.

Juni 28. Kiøbmand Niels Christopher Julius Nielsen, 9/2-63 Erklæring om at benytte Retten til Forhandling eller Udskjænkning af Brændevin.

Okt. 3. Melhandler Lorentz Kuhn.

Okt. 18. Skindmester Eduard Christopher Brehnier.

1845

Jan. 11. Snedkermester Carl Dinesen.

Febr. 20. Jagermester Leopold Theodor Barner, meddelt Borgerskab efter 24. Okt. 1837 som Grund?

April 24. Kornerup f. Anton Frebør Ditlev, Borgerskab som Mel- og Grynhandler., 9. Maj 1844 tillige Lysestøber.

Maj 20. Kiøbmand Niels Albrecht Friderik Bagger., 29/5 1869 opsagt indtil videre.

Maj 27. Kiøbmand Carl August Ploug., 30 Juni 1872 opsagt.

Maj 2. Skomager Peter Christian Larsen.

Maj 2. Skomager Hans Møller.

Maj 2. Skomager Fred. Ferdinand Holm.

Maj 2. Skomager Peder Hansen Clausen

76

Made with FlippingBook - Online magazine maker