Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

April 24. Jens Andreasen Høst, Spækhøker.

Maj 22. Hans Frederik Bruun, Snedker.

Juni 15. Hans Emanuel Sorterup, Snedker.

Juni 15. Andreas Caspersen Egeberg, Slagter.

Juni 26. Jens Hansen Østergaard, Slagter.

Aug. 10. Peter Henrik Wittmann, Høker.

Aug. 16. Johan Peter Stollenværk, Værtshusholder.

Sept. 30. Frederik August Schultz, Skræddemester.

Okt. 5. David Levison, Spækhøker.

1842

Jan 4. Claus Chr. Heinrich Trebbin, Slagter., har vundet Borgerskab 7. Januar.

Jan 5. Christian Ferdinand Struer, Slagter.

Febr. 19. Christian Suhr Lange, Sadelmager.

Marts 31. Jørgen Bistrup Sommer, Maler.

Marts 31. Georgh Wilhelm Hermansen, Skomager.

Marts 31. Carl Heinrich Knudsen, Tobaksspinder.

Marts 31. Peder Hansen, Skomager.

April 10. Johan Michal Meyer, Murermester.

April 19. Benjamin Tranchel, Kiøbmand., opsagt 25. Marts 1867.

April 25. Jens Christen Baygger, 16. Sept. 1845 Borgerskab som Værtshusholder., opsagt 22/12 1864.

April 27. Ahron Meyer Goldschmidt opsagt sit Borgerskab som Kiøbmand af 23. Juli 1833 og som Sadelmager af 23. Marts 1840.

August 11. Malthe Christian Heithbergaard, Boghandler.

Okt. 31. Brændevinshandler P. Nielsen

OKt. 31. Brændevinshandler C. Bennesen, d. 1, Maj 1844 tilbageleveret.

Nov. 1. Kiøbmand Guldager, opsagt 1861.

Nov. 1. Uhrmager Lund, opsagt 12. April 1864.

75

Made with FlippingBook - Online magazine maker