Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

1839

April 4. Conditor Carl Christian Hansen som ?

April 13. Johannes Peder Mayland, Spækhøker, udvidet som ? 2 Maalekarle taget i Ed., opsagt 15/9 .1869.

Maj 21. Johan Heinrich Poulsen, Skomagermester.

Juli 16. Engart Lars Hansen Næstved og Aaderup som Landmaaler.

Aug. 24. August Andreas Cort til Frisør i Nælstved. 27. April fundet andet og opsagt.

Sept. 14. Joachim Christian Hermann Køhler meddelt Borgerskab som Pottemager.

Okt. 16. Christian Julius Graff forevist svendestykke i Skrædderprofession.

Nov. 1. Johan Andreas Mathias Mercel meddelt Borgerskab som Rebslager.

Nov. 19. Kiøbmand Ludvig Gottschalck opsagt sit Borgerskab.

1840

Jan 2. Frederik Christian Sørensen, Sømand meddelt Borgerskab som Skipper.

Jan. 4. Isak Kaufmann meddelt Borgerskab som Brændevinsbrænder.

Jan. 8 Adolph Hansen vundet Borgerskab som Farver.

Febr. 13 Ludvigsen I.G., Boghandler.

Marts 23. A.M. Goldschmidt som ?, opsagt 9/9 40 H,J, Wartov Boghandler, H.A. Hansen, KIøbmand, Chr. Petersen, Bødker.

Maj 22. Johan Christian Schmidt som Barber., opsagt 27. April 1842.

Maj. 30 Søren Hansen som Glarmester., opsagt 24. Maj 1859.

Okt. 6. Ole Christensen, Spækhøker og Værtshusholder., opsagt 25/3 57.

Okt. 21. Lars Jensen, Brændevinsbrænder.

1841

Jan 23. Peder Christian Nielsen, Snedkermester.

Febr. 13. Bager Jacob Severin Poulsen tillige som ?bager.

Febr. 18. Hans Peter Aakerberg, Sadelmagermester.

Febr. 23. Rasmus Clausen, Skræddermester.

Marts 13. Frantz Frederik Jørgen Candel, Skræddermester.

74

Made with FlippingBook - Online magazine maker