Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Carl Beih og i Henhold Borgerskaber meddelt. 12/5 38.

17. Juni Ole Christensen Søllegaard ?

Peder Pedersen, Høker ? hvilket hertil han har faaet Tilladelse under 26. April 1814. opsagt indtil videre 2. April 1874.

Febr. 24. Niels Christian Vilsen, Skomagermester.

Marts 3. Claus Heinrich Wiilhelm Voss ?., opsagt 27. OKt. 1838.

3.Marts Ove Christopher Høegh Guldberg , Landfysikus Dr. med. Meddelt Borgerskab 24. Okt. 1837., Borgerskabet dateret 12/5 38.

Marts 22. Christian Andreas Ostenfeldt, Kiøbmand ., 28/5 38.

Jun I 15. Hans Peter Thormann, Skomager. 28/7 38.

Juni 16. Peter Andreas Christensen, Guldsmed. 28/7 38.

Juni 21. Carl Ditløv Schnipper ?, Borgerskab 16/8 38.

Juni 28 Poul Poulsen Galle, Kiøbmand., 28/7 38.

Juli 30. Frederik Petersen, Høker, 16/8 38, opsagt 2/1 1867 af Enken.

Juli 30. Hans Christian Kiertmann, Vinhandler., Borgerbrev 16/8-38.

Juli 30. Anders Friboo Ditlev Kornerup, Kiøbmand., opsagt Borgerbrev d. 12. April 1845.

Juli 30. Bertel Reinhold Ludvigsen, Kiøbmand.

August 3.Aftion? for Rebslager Møller som ? for Næstved Kjøbstad og ? for ? Holm i den Egenskab.

Aug. 23. Carl Nielsen, Grovsmedemester.

Aug 24. Peder Nielsen ? , Borgerskab 6. Okt. 1838.

Aug. 27 Jørgen Christian Obel, Kiøbmand., opsagt 17. Marts 1840.

Aug. 27. Salomon Coker, Skræddermester, opsagt Borgerskab 27. Marts 1860.

Aug. 27 Jørgen Bentzen, Tobaksspinder.

Sept. 7. I.I. Kornbeck som Mægler.

Sept. 11. ? for Kiøbmand Bagger til Vejer, Maaler og ? i Næstved.

Okt. 16. H.I.L. Roulund , Guldsmedemester.

Okt. 16. P.C. Ellert, Skomagermester.

73

Made with FlippingBook - Online magazine maker