Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Okt. 17, folio 367b Bonaventura Carl Ferdinan Rass, Bagermester, taget Borgerskab Okt. 1836 atter tilbageleveret 1836, Raadstue 22.

Okt. 29. Isak Kaufmann, Kiøbmand, opsagt Borgerskab d. 17. April 1847.

Okt. 31. Lars A. Melchior ?, opsagt bemeldte Borgerskab opsagt 11. Oktober 1838.

Nov. 24. Skomagermester Lerche opsagt sit Borgerskab.

Dec. 2. Regimentsadelmager Svend Peder Elgstrøm som Sadelmagermester.

Dec. Madam B.K. Hansen opsagt sit Borgerskab paa condition af hendes Søn.

Dec. 31. opsagte Barber F. Hansens Enke fik Borgerbrev som Brænderske.

1837

Jan 12. Carl Frederik Schumann som Svend.

Jan. 25. Niels Chr. Peter Holst, Skræddermester.

Maj 13. Jacob Ferdinand Gottlieb som Kiøbmand.

Maj 30. Anders Hansen som Skræddermester.

Juli 5. Jørgen Christian Becker, Handskemager.

Juli 5. Erik Christensen?

Nov. 16. Niels Jacob Holst, Slangerup tillige meddelt Borgerskab paa ? (se under 20. Januar 1813.) afleveret 18. Okt. 1847.

Marts 3. Ltr. Heders Johan Hansen, Borgerskab opsagt 24. Okt. 1839.

1838

Jan. 4 . Isak Jensen, Skræddermester.

Jan. 31. Jens Wilhelm Petersen, Skomagermester

Febr. 13.

I fornævnte under 24. Okt. 1837 § 4, Borgerskabsbreve dateret efter nævnte Grundregler

Vagtmester I.M. Schilling

Prokurator B.C. Rye

Ritmester R. af D. N.Y. v. Saurbrey

Litra og Prokurator I.P. Clausen., 12/5 38, Borgerskab videreført 22/12. 52.

72

Made with FlippingBook - Online magazine maker