Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Marts 19. Ditløv Sindal, Skomager.

Juni 4. Ølbrygger Peder Pedersen, tillige som Værtshusholder., opsagt 17. Jan. 1862.

Jun i 11. Jens Friderich Emil Hage, Kiøbmand og Kornhandler., opsagt 28. Juni 1838.

Juni 11. Kiøbmand C. Peder Ludvigsen tillige som Brændevinsbrænder.

Juli 26. Hans Christoffersen, Hjul- og Karetmagermester.

Okt. 23. Søren Adolf Galle, Barber og Værtshusholder, Dec. 1835 tillige Kiøbmand.

Okt. 30. Thor Christian Abel, Farver.

Okt. 31. Peder Christian Christensen, Blikkenslager., fallit og fraflyttet Byen 1873.

Okt. 31. Niels Johan Ludvig Lund Struch, Farver., opsagt 7. Febr. 1851.

Okt. 31. Johan Heinrich Ferdinand Karup, Skræddermester., opsagt 5. April 1841.

Nov. 1. Johan August Hermansen, Murermester.

Nov. 2. Hans Knudsen Kjellerup, Sadelmagermester.

Nov. 10. Peder Nielsen, Sadelmagermester.

Nov. 14. Hans Christian Friis, Møller.

Nov. 22. Jacob Sorterup, Sadelmagermester.

1836

Jan 25. Holger Ferdinand Oevarius, Kiøbmand og Kornhandler, opsagt 21. Jan 1860.

Febr. 12. Jens Wilhelm Daase, Kiøbmand og Kornhandler, 30. Juni 1849 opsagt indtil videre.

Febr. 18. Johan Allexander Ludvigsen, Kiøbmand og Kornhandler.

Marts 15. Johan Frederich Schneider, Murermester.

April 8. Fra Raadstuen Peder Pedersen, Høker.

Juli 9., folio 367a Cand. Pharm. Johan Wilhelm Bech som Kiøbmand og Kornhandler, indhentet Borgerskab.

Juli 12. folie 367a Jørgen Frederik Høyer som Snedkermester, ligeledes 13. Juli nydt Borgerskab.

Aug. 8. folio 367 a Bager Frederik Adolph Thormann tillige som Restauratør Borgerskab som Bager 14. Febr. 1833 , udlaan til Raadstue.

Aug. 11, folio 367b Hans Christian Mulvad som Sadelmager, bortløbet.

71

Made with FlippingBook - Online magazine maker