Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

September 4. Christoffer Galle, Kiøbmand.

September 26. Christian Peder Holst, Skomager.

1833

Febr. 14. Carl Reinholt Durch ?

Febr. 14. Fridrich Adolph Thorram, Bager.

Marts 16. Jan Cornelius Damen, Kobberstøber, opsagt 17. Maj 1851.

Juni 15. Jørgen Biehe, Skrædder., opsagt 31. Juli 1834.

Juli 23. Uhrmagermester Andreas Christensen.

Juli 23. Christian Martin Vittesen., Kiøbmand.

Juli 23. Hans Christian Tandrup, Kiøbmand.

Juli 23. Aron Meyer Goldschmidth, Kiøbmand, Kornhandler og Brændevinsbrænder, 23. Jann 1840 som ?

Opsagt 27. Apil 1842.

Juli 23. Matthias Petersen, Murermester., 29/6 1868 opsagt indtil videre.

Okt. 15. Frederich Christian Bierring., Hestmøller.

Dec. 24. Frands Andreas Bang?

1834

Februar 6. Peder Pedersen af Nørrevraa i Jylland, Brygger tillige under 4. Juni som Værtshusholder.

Marts 11. Christen Rasmussen Lange, Snedker.

Marts 29. Bertel Sophus Simsen, Kiøbmand., opsagt 25. Jan 1850, taget Borgerskab som?

April 22. Ludvig Gottschalck, Kiøbmand.

Okt. 4. Martinus Nicolai Andreas Tønnesen, Hattemager.

Okt. 22. Niels Andersen Bielerup, Spækhøker og Værtshusholder., opsagt 26. September 1870.

Okt. 24. Hans Jørgen Hasling, Lysestøber.

1835

Marts 13. Niels Jacob Blom, Grovsmedemester.

Marts 19. Jens Kruse Lerche, Hattemager., opsagt 24.November 1836.

70

Made with FlippingBook - Online magazine maker