Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Nov. 30. Niels Fuglede, Kiøbmand, Kornhandler og Brændevinsbrænder.

Dec. 1. Johan Christen Dramynsry, Guldsmed.

1830

Jan. 12. Rasmus Thomsen, Rebslager.

Jan 21. Poul Clausen Frølund, Hattemager.

Marts 30. Mathias Frederich Petersen, Kiøbmand., opsagt sit Borgerskab 25. Sept. 1831.

Maj 25. Hans Nielsen, Snedker.

Juni 22. Erik Evald Rudolf, Skomager., opsagt 30. Jan. 1831.

Dec. 23. Frantz Johan Valeinhøg, Skrædder.

1831

Jan. 13. Søren Frederik Hoffmann, Tømmermester.

Jan. 25. C. Dramensky, Kiøbmand, skal ikke betale til Brand?

Febr. 8. Jens Christensen Højer, Snedker.

Marts 15. Carsten Crus, Ølbrygger.

Maj 20. Abraham Moser Gottschalck, Kiøbmand, opsagt 20, Okt. 1835.

Juni 26. Hans Jensen Sivertsen, Garver.

Aug 11. Frederik Christian Høyer, Snedker.

Aug. 16. Væversvend Poul Thomsen, Væver.

Sept. 22. Hans Peter Kampmann, Bager.

Okt. 3. Jørgen Ludvig Nyeboe, Skomager.

Nov. 26. Ernst Christian Wilhelm Jørgensen, Skrædder.

1832

Januar 13. Clemen Peter Ludvigsen, Kiøbman, 29. Jan. 1835 tillige Brændevinsbrænder., opsagt 14. Februar 1840.

Marts 22. Peder Isak Boemann, Garver.

April 26. Carl Peder Halvorsen, Slagter., død.

Aug. 21. Sigvard Henrich Korfitsen, Kiøbmand.

69

Made with FlippingBook - Online magazine maker