Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Aug. 1. Rasmus Hansen, Skomager.

Okt. 15. Hans Christian Hiort, Lysestøber.

Nov. 12. Jens Jørgen Kornbek, Kiøbmand og Kornhandler, Borgerskab opsagt 12/11 1838.

Dec. 7. Christian Bonnesen, Kiøbmand og Kornhandler, opsagt d. 24. Jan 1850, taget Borgerskab som Marskandiser.

Dec. 11. Fridrich Chresten Kruse, Snedker.

1828

Febr. 6. Samuel Hartmann, Kiøbmand og Kornhandler.

Marts 4. Johannes Larsen, Skræddermester., aflyst 18. Juli 1829.

Juni 12. Martin Majland, Kiøbmand.

Do. 28. Janus Lauritzh Zethner, Møller, Lysestøber, kom ikke til Byen.

Sept. 17. Christian Morten Tegner, Maler., bortrejst 1829.

Sept. 17. Marx Christian Dellevien, Lysestøber., opsagt 1. April 1841.

Sept. 17. Holm, Skomager.

Nov. 4. Hans Henrich Petersen, Kiøbmand.

Nov. 13. Ex. Jur. Jacob Paaliv Clausen, Brændevinsbrænder., opsagt 28. Aug. 1829.

Dec. 12. Harm Claesen, Bager.

Dec. 27. Peter Christian Grunwald, Bager, opsagt 16. Juli 1829.

1829

Marts 17. Carl Wilhelm Borchenius, Kiøbmand.

Maj 8. Aron Juda Jacobsen, Kiøbmand., opsagt 27. Nov. 1833.

Maj 8. Jacob Severin Bilsted, Bager., 13. Febr. 1841 tillige som Sukkerbager.

Maj 13. Rasmus Evers, Skrædder., opsagt 21. Maj 1831.

Juli 18. Johannes Larsen, Skræddermester., vide 4. Marts 1828.

Aug. 28. Christen Fogh Clausen, Brændevinsbrænder.

Nov. 19. Jochum Carl Woss, Bager., opsagt 4. Aug. 1833.

Nov. 19. Theodor Frid. Lund ?Sekretær, Borgerskab som Ølbrygger.

68

Made with FlippingBook - Online magazine maker