Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

April 23. Chresten Willadsen, Bilhandler.?

April 28. Christen Hasling, Brændevinsbrænder.

Maj. 16. Fridrich Conrad Flint, Brændevinsbrænder, bortrejst, død.

Juni 29.Fridrich Christen Melchior, Skomager, bortrejst

Juli 29. Nathan Juda Jacobsen, Kiøbmand.

Aug. 8. Jørgen Nielsen, Brændevinsbrænder.

Sept. 26 Johan Theodor Johansen, Smed, opsagt 1. Okt. 1852.

Do. Bartholm Ludvig Tor, Væver.

Nov. 4. Erik August Fridrick Milcke, Kiøbmand, 14. Maj 1829 tillige Brændevinsbrænder., opsagt 29. Juli 1862.

Nov. 15. Ole Halberg, Hjulmand, opsagt sit Borgerskab 4. Nov. 1834.

Dec. 12. Fridrich Wilhelm Storkhausen, Guldsmed.

1826

Febr. 14. Hans Jacobsen, Kiøbmand.

Marts 30. Hans Jessen, Marskandiser., Borgerskab opsagt 22. Nov. 1826.

Maj 1. Sara Andersdatter, Værtshusholder og Spækhøker.

Maj 17. Johan Reinert, Handskemager, 2. Dec. 1839 tillige Borgerskab som Buntmager.

Juni 14. Niels Sørensen, Brændevinsbrænder, 1827 fallit og bortrejst.

Juni 28. Eggert Rasmus Boemann, Kiøbmand., død.

Okt. 31. Fridrich Christian Biørsen, Billedhandler., 15. Okt. 1827 Brændevinsbrænder, 24. Sept. 1829 opsagt.

Dec. 20. Jens Rasmussen Holløse, Hjulmand.

Do. Johannes Wilhelm Recrolff, Brændevinsbrænder, opsagt 2.9. 1951.

Do Jacob Hansen, Lysestøber.

Do. Lauritz Chresten Carlsen, Hjulmand., bortrejst.

Do. Niels Andreas Lund, Hjulmand, opsagt af Enken.

Dec. 23. Georg Ludolff Rønneberg, Ølbrygger, Værtshusholder.

1827

67

Made with FlippingBook - Online magazine maker