Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Februar 18. Brøn Christian Egelund, Rebslager, 1827 Arbejde som Smed.

Februar 23. Michael Mejer, Tømmermand, Enken opsagt Borgerskab 21. Dec. 1839.

April 14. Niels Carlsen, Væver.

April 26. Peter Fredrich Galle, Kiøbmand.

April 26. Lars Balthazar Beck, Skomager, opsagt den 10, Juli 1862 af Enken.

April 26. Hannibal Nielsen Biering, Snedker.

September 19. Kiøbmand Stenholt som Brændevinsbrænder.

Oktober 9. Snedker Carl Fur Clausen., død.

Nov. 13 Abraham Gottschalck, Kiøbmand.

Dec. 19. Carl Eliasen Ravn, Kiøbmand., 30. Nov. 829 Brændevinsbrænder, opsagt 18. Febr. 1863.

Dec. 27. Joachim Carl Tandrup, Kiøbmand.

Dec. 27. Michael Christian Næster, Vinhandler, Gjæstgiver og Brændevinsbrænder.

1824

Febr. 26. Hans Henrich Bertelsen, Skomager, borte.

Do. Peder Redølh, Skomager.

Maj 24. Oluf Wilhelm Wittesen, Kiøbmand, fallit 1827.

Aug. 13. Hans Hansen, Spækhøker.

Aug. 13. Jens Hendrich Schiøt? Opsagt 27. Nov. 1832.

Aug. 13. Conrad Kraase. Bager, opsagt 18. Juli 1829.

Dec. 6. Carl Christen Kaar, Sadelmager, bortrejst.

Dec. 6. Just Eberhardt Benhhorst, Barber.

Dec. 13. Peder Carlsen, Spækhøker.

Dec. 27 Johan Pinchert, Skrædder, bortrejst.

1825

Febr. 22. Johan Gerstrøm, Kobbersmed., afleveret sit ? d. 26. Okt. 1847.

Febr. 22. Jens Peter Ravn, Glarmester.

66

Made with FlippingBook - Online magazine maker