Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Juli 3. Hans Christian Jacobsen Nørschou, Gravesmed, Hestmøller, opsagt 26. Sept. 1832.

Juli 19. Niels Daniel Repstoch, Handskemager.

Nov. 8. Hans Rudolff Besked, Brændevinsbrænder.

1821

Januar 11. Ewart Hansen, Brændevinsbrænder, 1822 15. Maj tillige erholdt Borgerskab som Værtshusholder.

Jan. 11. Johan Hansen, Skomager, har fundet bemeldte til Slagter, bortrejst.

Jan. 11. Lars Christian Steinlaier, Sadelmager, bortrejst.

Jan 18. Niels Klitgaard, Skrædder.

Maj 14. Spækhøker Ole Christensen Lipperup., opsagt 22. Oktober 1834

Maj 14. Spækhøker Peder Gjerlev, begge tillige tilladt at holde Marketenderi for Landmaalere iflg. Begæring, død 1827.

Nov. 23. Bendt Christian Salling, Brændevinsbrænder, bortrejst, opsagt 2. Jan. 1829.

Nov. 30. Wilhelm Albrecht Hatting, Kiøbmand.

Dec. 17. Ole Sindahl, Skomager.

Dec. 17. Nils Christian Ravn, Kiøbmand, død.

Dec. 27. Niels Larsen, Skomager.

1822

Jan. 15. Hans Christian Høyberg, Kiøbmand og Kornhandler, død.

April 22. Laurey Norup, Brændevinsbrænder, bortrejst 1827.

Juli 1. Isach Samuel Hersch, KIøbmand, opsagt 25. Marts 1858.

Okt. 4. Nicolai Lindgreen Møller, Skomager, død.

Okt. 4. Christian Moritz Arnbolt, Spækhøker, død, men Enken lever frasagt Rettighed at brænde Brændevin.

Dec. 18. Hans Peter Schou. ?

Dec. 18. Jacob Næss, Kiøbmand, opagt 21. Dec. 1832.

Dec. 18. Gjerløv Peder, Spækhøker, 1827 død.

1823

65

Made with FlippingBook - Online magazine maker