Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Maj 4. Johan Friderich Richardt, Hestmøller, bortrejst.

Maj 21. Bendt Christian Salling, Kiøbmand nu Brændevinsbrænder, opsagt 2. Jan.1827, bortrejst.

Aug. 17 Peder Petersen Wensløv, Murermester.

Sept. 8. Peter Christian Petersen, Detailhandler, bortrejst.

Nov. 9 Jacob Bagger, Detailhandler, den 25. Jan 1839 tillige meddelt Borgerskab som Restauratør og Billard.

Dec. 5. Friederich Diibrocts, Borgerlig Næring, opsagt sit Borgerskab 21. Dec. 1825.

1819

Februar 23. Geert Watrension Bech, Kiøbmand og Detailhndler, opsagt sit Borgerskab den 17. Dec. 1821.

Marts 15. Hans Gielstrup, Skræddermester.

April 3. Hendrich Stumpf, Skomagermester.

April 14. Bayer Kyhn, Skomagermester, den 3. Okt. 1844 ombyttet til Handel som ?

April 22. Brændevinsbrænder Baastamp., død.

Juni 18 Garver Christopher Schmidt., død.

Juni 19. Skomager Lars Grønberg.

Juni 28. Stolemager Jacob Schou, opsagt 18. Jan. 1854 forsagt flyttet Borgerskab.

Juni 28. Claus Carlsen, Skrædder, bortløbet.

Juli 2. Niels Hansen, Skrædder.

Juli 7. Christian Jensen, Skomager, død.

Juli 12. Peter Samuel Hansen, Brændevinsbrænder, 1822 d. 15. Maj erhvervet Borgerskab som ?

Juli 12. Niels Jensen Merchel, Murermester.

Dec. 10. Christian Møller, Rebslager.

Dec. 15. Ole Christensen, Skoflikker, opsagt.

Dec. 22. Peer Johnsen, Spækhøker.

1820

Januar 25. Peder Christensen, Brændevinsbrænder.

Marts 6. Christin Friederich Walsted, Bødker, bortrejst 1823.

64

Made with FlippingBook - Online magazine maker