Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

15. Jan. Hans Friederich Gustav Fischer, Købmand og Kornhandler, bortrejst.

5. Febr. Fridrich Hansen Erch, Kiøbmand, 11. April 1827 Lysestøber, opsagt 31. Dec. 1836.

5. Febr. Niels Jensen, Snedkermester, død.

6. Febr. Anders Hansen, Slagtermester.

9. Febr. Hans Ludvig Hansen, Skræddermester, er bortrejst.

15. Maj Friderich Christian Frich, Spækhøker, opsagt 6. Febr. 1818.

27. Maj Abrhan Wulff, Kiøbmand.

27. Juni Daniel Hansen, Brændevinsbrænder, bortrejst.

19. Juli Rumoldur Pedersen Egelhavn, Kobberhandler, opsagt sit Borgerskab.

7. Okt. Niels Wagaard, Bager, død.

7. Okt. Fridrich Christian Michelsen, Kiøbmand, død 1825.

16. Okt. Christian Høchendorff, Møller.

16. Okt. Christian Hansen Holm, Skomagermester, bortrejst.

21. Okt. Peder Madsen Gierdrup, Værtshusholder, er bortrejst.

1817

20. Januar Jørgen Jørgensen Tryd, Smed.

29. April Wilhelm Kubicke, Tømmermester, er boprtrejst.

28. Febr. Ivar Nikolaj Witte, Kiøbmand og Kornhandler.

15. Juli Christian Hansen Wade, Gæstgiver, død 1825.

19. Juli Nikolai Carleniur, Bogbinder, død.

24. Juli Søren Jacobsen, Slagter.

4. Dec. Snedker Friderich Hendrick Schiøt.

1818

Januar 10. Johannes Frich Jacobsen, Brændevinsbrænde, er bortrejst.

Januar 26. Erenetz Christian Næss, Guldsmed, opsagt 28.10.1845.

April 16. Fred. Christ August Wulff, Skomager,

63

Made with FlippingBook - Online magazine maker