Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Borgerskab paa at nære sig af Værtsushold og Gørtleri og da Magistraten intet forfant derimod, aflagde han sin borgerlige Troskabsed., er død.

den 18. Sr. Jørgen Eskildsen mødte for Raadstue Retten og begierede til Borger at antages og at nære sig af Skipper paa Søen og da han med Kiøbs Brev af 29. September fuldt beviiste at hafer kiøbt halvparten i et førfartøj 33 Commers Lægter drægtig efter fra Bergen udstedt Maaler-Brev, hvorfor han til Borger blev dimitteret og derpaa aflagde sin Borgerlige Troskabsed, hvormed han blev erindret i alle tilfælde at holde sig Hans Kongel.Majestæts Lov og Forordninger efterrettelig., er rejst herfra. den 22. April Sr. Hans Christian Misleth mødte for Raadsue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at handle med Grover? i særdeleshed ? som hannam blev beviiliget og derpaa aflagde sin Borgerlige Ed, hvorfor han blev betydet om Reskriptet af 8. Oktober 1758, ifald han vil bruge nogen Handling mod ? og ellers iøvrigtholde sig Hans Kongel. Majestæts Lov og Forordning i alle Maade efterrettelig., er død. dito Ludvig Buus mødte og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Kobber Smed Profession som han hafer lært i København, hvilket han blev bevilliget og derpaa aflagde sin borgerlige Troskabs Ed., er død. den 1. Juli Johan Stephensen Fosberg mødte for Raadstue Raadet og med Lærerbrev beviiste at hafer lært den lovlige Skomager Profession her i Byen, hvorpaa han begierede at vinde Borgerskab, men erklærde derfor først at nære sig som Skoflikker og derefter med Tiden, naar hans Omstændigheder det vil tillade at begiere sig i Lauget, da han til Laugets Oldermand sig hafer at adressere, hvorpaa han aflagde sin borgerlige Trokabs Ed., er død. den 10. August Morten Michelsen Holst mødte for Raadgus Retten og beeviste, at han hafer lært Kleinsmed Profsion her i Byen og derpaa i andre arbejdet i ? saavel som for Svend, paa hvilken Profession han begieerede at vinde Borgerskab, hvorpaa han blev admitteret at aflægge sin borgerlig Troskabs Ed,hvorefter han blev henviist til Laugets Oldermand., er død. dito mødte Jacob Nielsen Bech for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at næe sig af Øll Salg og andet som flest Gryn Sall, han blev permitteret og derpaa aflagde sin borgerlige Troskabs Ed.,.er kommet forlov d. 6. September 1768. den 19. August Monsr. Henrich Bruun Marlov fremstod dernæst for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgrskab paa at nære sig af Slagter Profession, hvorpaa han havde været Mester i Lauget udi København og derpaa aflage sin borgerlige Troskabs Ed. død.

1763

20.Januar Christian Rollins mødte for Raadsue Retten og begierede at vinde Borgrskab paa at nære sig af Skomager Professionen, som han hafer lært her i Byen, hvoritl han blev admitteret og aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed og blev derefter henviist til Laugets Oldermand for at holde de Normer og Pligter som Forordningen og Lovens Artikler befaler, er død.

dito Jacob Salamon, Skomager Svend mødte for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Skomager Professionen, som han hafer lært i Præstøe, hvortil han blev admitteret og derpaa

33

Made with FlippingBook - Online magazine maker