Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

d. 28. August Niels Jensen, som beviiste at hafer lært det lovlige Skomager Haandværk udi Kiøge, og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Skoflikker, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Troskabs Ed.

Aar 1776

den 29. Januar Hans Nielsen, fri Karl fra Sparesholm, som beviiste at have lagt sig efter at lære Tømmermands Handværk, hvorpaa han begierede at vinde Borgerskab for sig deraf at nære, hvorpaa han blev admitteret og derpaa aflagde sin allernderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død. den 3. Juni mødte Feldbereder Svend Hans Hansen, som hafer lært hos sin fader her i Byen og begierede til Borger at antages sig af den lærte Profession sig at ernære, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed. er død 13. August 1793. d. 22. Juni mødte Feldbereder Svend Andreas Hammer, som hafer lært hos salig Niels Hansen, Feldbereder og begierede til Borger at antages paa at nære sig af det lovlige Feldbereder Haandværk, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., den 8. April 779 opsagde han sit Borgerskab paa Raadstuen og blev ham beviist forlov ? d.19. September mødte paa Næstved Raadstue Johan Adolph Bolmann, der foreviiste sit lære brev fra Kbhavn. af 21. Dec. 1772 og ellers var Slagter Søn her af Byen, begierede til Borger at antages og sig af den lærte Profession at nære, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død.

d. 19. September Jørgen Larsen Rohde, som foreviiste lært det lovlige Bager Haandværk her i Byen anmeldte sig deraf at nære og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Ed som Borger., død.

d. 19. September Michel Pedern Gulager fremstod for Raadstue Retten og foreviiste Lære brev fra Aarhus af. 25. Marts 1776 at hafer lært det lovlige Feldbereder Haandværk, hvoraf hand tilligemed Skrædder sig agter at nære og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., har opsagt sit Borgerskab dden 29. September 1785 og dito dato er han meddelt forlov. d. 19. September Lorentz Peter Holst af Profession Bogbinder mødte og foreviiste lære brev af 12. August 1768 fra Kiøbenhavn, som han hafer lært i Friendheim Bogbinderi i Friendheim og under hans Laug samt begierede til Borger at antages og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er død i Aaret 17? den 19. September Andreas Malmgreen, som hafer lært Bødker Handværk og tilforn brev udi i Korsør mødte og fremviiste forlov fra Sr. Borgmester Lyster i Korsør af 25. Maj 1776 sig af det lærte Haandværk at ernære og derpaa aflagde sin allerunderdnigste borgerlige Troskabs Ed., har opsagt sit Borgerskab den 11. Oktober 1781 og under dito dato er han meddelt forlov. d. 28. November mødte Niels Nielsen Raunholt, som begierede at blive Borger paa Tømmermand Profession, som han hafer lært i Kbhavn. og ellers at nære sig som en anden borger eter de nuværende Kongel. Anordninger, hvortil han og blev antaget og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., rejst herfra d. 25. September da efter Grund Commision Lindholm beder om anden forlov dagen efter.

42

Made with FlippingBook - Online magazine maker